Fler nyheter
Nyhet 21 januari 2022

Hypermodern 70-årig affärsmodell visar vägen till cirkulär omställning

Elis har fått en ledarposition inom cirkulär ekonomi där andra organisationer nu vänder sig till bolaget för att ta del av insikterna. – Vi har trots allt 70 års erfarenhet, säger Lina K Wiles, en av fyra finalister till titeln Sveriges bästa hållbarhetschef.
Lina K Wiles, hållbarhetschef på Elis textil service.

Ledarna utser Sveriges bästa hållbarhetschef 2021 i samarbete med Aktuell Hållbarhet. Fyra finalister gör upp om titeln som tillkännages under ett webbinarium den 3 februari 2022. En av finalisterna är Lina K Wiles, hållbarhetschef på Elis textil service.

Textilindustrin ses som en av världens största miljöbovar och beräknas 2050 att stå för en fjärdedel av jordens koldioxidutsläpp. Så det första Lina K Wiles gjorde när hon började som hållbarhetschef i slutet av 2018 var att skapa en strategisk hållbarhetsplan för Elis. Med nya ögon på verksamheten såg hon de långsiktiga behoven och kunde på så sätt sätta mål inom områden där Elis kan göra mest nytta. Mål som är starkt förankrade i FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Affärsmodellen del av lösningen

För Elis, som varje år hanterar mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar och andra textilier åt sina kunder, var det främst tre hållbarhetsområden som identifierades; textil, människor och klimat. Lina noterade att bolagets i grunden cirkulära affärsmodell – textil som tjänst – redan var en del av lösningen i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Med sitt utifrånperspektiv kunde hon peka på hur den mer än 70 år gamla affärsmodellen faktiskt nu var hypermodern och helt rätt ur hållbarhetssynpunkt.

– Det som saknades var inte ett hållbart förhållningssätt, det var förståelsen för att det vi redan gör bidrar till ökad hållbarhet. Det fanns ett sug i organisationen efter berättelsen om hur vi passade in i den större, globala bilden. Så när jag började fick jag uppdraget av min dåvarande vd Johanna Persson att tydligare koppla hållbarhet till de affärsstrategiska målen och konkretisera vårt arbete. Mycket av det arbetet har gjorts genom storytelling, säger Lina K Wiles.

Elis mål är att helt fasa ut fossil energi och bränsle, och de har redan minskat sina utsläpp med 17 procent mellan 2018 och 2020. Nu byter de gasol mot biogasol på flera av sina tvätterier och fortsätter elektrifiera sin fordonsflotta vilket kommer ge bidra med ytterligare minskning.

Samarbetsprojekt för återvinning

De är också aktiva i samarbeten och projekt kring textilåtervinning. Syftet är att utveckla textilåtervinningslösningar och etablera nya värdekedjor för dessa material. Elis har en lång historik av innovation med sig i bagaget, som idag blir extra intressant kopplat till cirkulär omställning. De har länge jobbat med chip i textilierna, vilket gör dem individuellt spårbara så att de kan följas i egenutvecklade logistiksystem. Med de kommande skärpta kraven på transparens och spårbarhet för produkter har Elis en bra position och potential för utveckling framåt.

– I sådana projekt kan vi fungera som en katalysator, eftersom våra uttjänta textilier – som behöver återvinnas eller återbrukas – är rena, sorterade och vi vet exakt vad de innehåller. Vi har de senaste åren varit involverade i projekt som Södras världsunika OnceMore™, och världens första optiska textilsorteringsanläggning Siptex i Malmö och har många fler samarbeten igång och under utveckling.

Ledande inom cirkulär ekonomi

Elis har de senaste åren fått något av en tankeledarposition inom cirkulär ekonomi. Till exempel har Elis genom Lina K Wiles ordförandeposten i en av expertgrupperna under Delegationen för cirkulär ekonomi. Genom sitt kunnande om textil, spårbarhet och logistik är de en nyckelspelare i utvecklingen av mer cirkulära textilflöden och bidrar på så sätt till att branschen som helhet blir mer hållbar. En bred kundbas bidrar till att de kan hjälpa kunder i många olika sektorer att nå sina egna hållbarhetsmål.

Bolaget är också engagerade i STICA, Swedish textile initiative for climate action, ett branschnätverk för samverkan och kunskapsdelning som syftar till att ställa om svensk textilindustri till nollutsläpp i linje med Parisavtalet.

– Vi har vi trots allt 70 års erfarenhet och vi blir allt oftare tillfrågade att dela våra erfarenheter. Och ringarna på vattnet sträcker sig även utanför Sverige. Sverige har varit föregångare på hållbarhetsområdet inom Eliskoncernen vilket lett till att jag nu är involverad i ett koncernövergripande projekt som syftar till att rusta alla säljare globalt för att bättre kunna förklara värdet av hållbarhet för kunderna – så att kunderna i sin tur kan förbättra sitt eget klimatavtryck.

Priset Sveriges bästa hållbarhetschef delas ut under ett kostnadsfritt webbinarium som arrangeras av Aktuell Hållbarhet den 3 februari. Mer info och anmälan

Mer om hållbarhet