Fler nyheter
Nyhet 8 juni 2021

Vasakronan – fastighetsföretaget utan hållbarhetsarbete

Vasakronan är fastighetsföretaget som inte har något ”hållbarhetsarbete”. Deras ambition är i stället att driva en hållbar verksamhet. Anna Denell är hållbarhetschef på Vasakronan sedan drygt 12 år tillbaka och 2019 utsågs hon till Sveriges bästa hållbarhetschef.
Anna Denell är hållbarhetschef hos Vasakronan.

– Vi har inget traditionellt hållbarhetsarbete på Vasakronan, vår ambition är helt enkelt att driva vår verksamhet hållbart. Det låter kanske som om att det är samma sak men för oss är det en stor skillnad. Vi har tagit oss en rejäl titt på hela vår verksamhet, från affärsidé till verksamhetsplan och vidare ut in i minsta detalj, för att säkerställa att vi hela tiden har hållbarheten i fokus, säger Anna Denell.

Hållbarhet och affär

Vasakronan har identifierat hållbarhet som att ha en affär som kan utövas ”utan negativ inverkan på miljö, människor och samhälle, samtidigt som företaget tjänar pengar”. Har man inte en tjänst eller en vara som i grunden är hållbar blir det svårt att sätta hållbarhetsmål som är enkla, tydliga och effektiva, menar Anna.

Men om man uppfattar de egna verksamhetens mål som otydliga och eller om man helt saknar hållberhetsmål, hur gör man då?

– Om man identifierat sin affär som hållbar kan man ta stöd i en materialitetsanalys för att hitta sina mål. Analysen behöver göras på ledningsnivå och den hjälper till att definiera vad som verkligen har betydelse för verksamhetens hållbarhetsprestanda. På vilka områden gör vi mest nytta och var har vi våra utmaningar kopplat till hållbarhet? Utan den analysen blir det svårt att sätta mål och det blir ännu svårare att få medarbetarna att samlas kring dem. Dessutom blir det näst intill omöjligt att integrera dem i verksamheten, säger Anna.

I Ledarnas senaste Hållbarhetsbarometer framkommer det att många av Sveriges chefer uppfattar den egna organisationens mål som luddiga och flummiga. Och att trots att 60 procent av ledningsgrupperna driver på i frågan om hållbarhet så uppfattar chefen sitt eget mandat som otydligt. Vad kan man som ”vanlig” chef i en organisation göra för att ändra på det?

– Utmana ledningen. Vad anser de är de centrala frågororna och hur anser de att verksamheten påverkar miljö, människor och samhälle? Det råder sällan några tvivel om vilka lönsamhetsmål en organisation har, varför ska det vara annorlunda med hållbarhetsmål?

Var ärlig med den egna påverkan

Vilka hållbara utmaningar ser Vasakronan som fastighetsbolag framåt?

– En utmaning är att vara ärlig med sig själv om den egna påverkan. Vår långsiktiga utmaning är ju att det inte är hållbart att bara fortsätta att bygga nya hus. Det bidrar till vår lönsamhet men det är också där vi påverkar miljön mest. Hur vi ska hantera det är en resa som vi nu påbörjat.

Främst handlar det om hur de kan använda de byggnader som redan finns mer effektivt för att åstadkomma resurseffektivitet utan att behöva bygga mer. De har också identifierat några viktiga områden inom lagstiftningsområdet. Till exempel kan det i en detaljplan anges att en byggnad är en skolbyggnad – och då är får den bara användas som skolbyggnad, annars krävs en ny detaljplan, något som kan ta flera år att åstadkomma.

– Vi tänker ofta att byggnader ska ha unika användningsområden, och det gör att det kan bli svårt att använda dem till olika saker, vid olika tidpunkter på dygnet eller olika tillfällen under året. Det kan till exempel handla om att hitta samarbeten där föreningslivet kan samnyttja lokalytorna för att optimera användandet.

Återbruk är framtiden

På lite längre sikt spår Anna att ren nyproduktion av lokaler, som vi känner det idag, inte är något som man kommer att syssla lika mycket med på Vasakronan. I stället behöver de bli bättre på att återbruka material i nybyggda fastigheter och framför allt hitta klimatneutrala sätt att bygga på.

Anna har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete. Vilka tips och råd har hon till chefer som kanske bara är i början av sitt hållbara engagemang?

– Grunden till allt arbete gällande hållbarhet är att ställa sig frågan ”varför”? Varför är den här frågan viktig för oss? Man kan traggla ”vad” och ”hur” hur mycket som helst, men när man bottnar i varför blir det enklare. Då kan det komma helt andra lösningar än de man tänkt på från början och då blir det energi och engagemang i frågan, avslutar hon.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.