Fler nyheter
Nyhet 10 februari 2021

Hållbara lösningar – en självklarhet när Elis bygger för framtiden

Elis Textil Service, tidigare Berendsen, hyr ut och tvättar textilier enligt en cirkulär affärsmodell som bygger på att optimera livslängden och användandet av textilier. Som en del av den större textilindustrin har företaget stora hållbarhetsutmaningar att ta hänsyn till.
Johanna Persson, COO på Elis Group.

Elis hanterar varje år mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar, hygienutrustning och mattor åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare runt om i Sverige.

För att driva utvecklingen åt ett positivt håll har Johanna Persson, COO på Elis, arbetat för att konkretisera och höja inte bara Elis klimatambitioner, utan även ambitionerna för branschen som helhet. Som ett bevis på hur väl det arbetet fallit ut utsågs Johanna nyligen till finalist när Sveriges mest hållbara ledare utses. Priset Hållbart Ledarskap delas årligen ut av NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv, för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation och/eller samhället i stort.

– Trots att vi har arbetat enligt en cirkulär affärsmodell i drygt 70 år finns det alltid utrymme att höja ambitionerna ytterligare, säger Johanna Persson. Genom att sätta ambitiösa mål för vår verksamhet vill vi skicka tydliga signaler till de aktörer i värdekedjan som har potential att bidra till lösningar att efterfrågan och vilja finns. För att nå målen behöver vi fortsätta identifiera de samarbeten och partnerskap som driver på utvecklingen.

Bättre fart när fler drar

Johanna började arbeta på Elis 2017 och blev under sitt första år utsedd till vd för koncernens svenska verksamhet, som då ännu gick under namnet Berendsen. Under hennes ledning har företaget flyttat fram positionerna på hållbarhetsområdet. Även i Johannas arbete som styrelseledamot i Sveriges Tvätteriförbund märks engagemanget för hållbarhetsfrågorna.

– När jag tog rollen som vd för Sverige visste jag att jag ville öka trycket i hållbarhetsfrågan. Eftersom jag själv inte är hållbarhetsexpert insåg jag att jag måste få in någon som kunde hjälpa mig och bolaget att förstå vilka mål vi behövde sätta framåt för att få ut mest nytta av vårt arbete. Jag behövde helt enkelt en parhäst som kunde hjälpa mig att få rätt fokus i vår strategi. Man får en annan hastighet i sitt eget arbete när man jobbar som ett hästspann, alla drar och då får vi upp farten.

Johanna rekryterade då Lina K Wiles som hållbarhetschef för att tillsammans gå igenom var företaget stod och hitta den gemensamma vägen framåt.

Johannas bakgrund inom ekonomi och marknadsföring har gett henne den klassiska driften att sätta mål, men exakt vad som skulle krävas för att skapa hållbarhet på längre sikt var frågan – och hur de kunde göra det mätbart.

– Elis har länge haft ett starkt fokus på hållbarhet men nu kunde Lina och jag ta ett mycket bredare grepp och dra upp en tydlig färdriktning och säkerställa att hållbarhetsarbetet och affären långsiktigt drog åt samma håll.

Börja med nuläget

Tillsammans etablerade de Elis utgångsläge, bland annat genom årliga klimatbokslut för att få reda på var styrkorna och utmaningarna fanns – och var de kunde få en snabb effekt. Det blev inga stora aha-upplevelser, utan snarare ett sätt att sätta ord på utgångsläget och höja kunskapen för att strategiskt kunna jobba mot Agenda 2030-målen och samtidigt stärka konkurrenskraften.

– Det var viktigt för oss att inte ha flera strategier, vår affärsstrategi är samma som vår hållbarhetsstrategi, de ska samverka i symbios, säger Johanna.

Tack vare detta integrerade tänk blev Elis hösten 2020 det första bolaget i Sverige att bli tredjepartscertifierade för sitt arbete mot FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Elis är en del av den större textilindustrin och även om bolaget särskiljer sig genom sin cirkulära affärsstrategi vill de vara med och bidra till att branschen som helhet blir mer hållbar.

– Textilindustrin har en stor påverkan på klimatet och miljön. En del av de förändringar vi behöver åstadkomma är inte inom räckhåll än, men vi vill vara drivande i en förbättring av hela branschen. Här tittar vi bland annat på hur man kan utveckla textilåtervinning, återbruk och hyrlösningar för textilier, men även på hur vi kan gå från mindre linjära processer till mer och fler cirkulära flöden. Slit och släng-eran är ett minne blott, vi måste tänka återbruk och återvinning i mycket högre utsträckning, säger Johanna.

Fokus på hållbarhet självklart när framtiden byggs

I sin roll som vd var mandatet mer en insikt om vikten av att jobba hållbart snarare än ett specifikt uppdrag. Johanna insåg att hennes uppdrag startade i att förstå mer om hållbarhetsfrågorna i bolagets specifika kontext och för att kunna göra det snabbt beslutade hon sig för att ta stöd av en expert.

– Jag hade mandat av ledningen att driva affären på bästa sätt, och det var viktigt för mig att bygga bolaget i Sverige för framtiden. Fokus på hållbarhetsutmaningarna var ett måste, både på kort och lång sikt.

Johannas bästa råd till andra chefer är att inte vara rädd att ta hjälp av någon som är mer utbildad i ämnet. Hållbarhetsexperten i sin tur behöver vara öppen för förstå affären och strategin för att koppla ihop dem med de hållbarhetsmål som kan ge bäst resultat för just din verksamhet.

– En expert, oavsett om det är en anställd medarbetare eller en extern person, kan bli en viktig stöttepelare i att hjälpa ledningen förstå komplexiteten men också i att bryta ner komplexiteten till hur företaget bäst kan nå de önskade resultaten. Själv föredrar jag att ha personen anställd i mitt närmsta team och tillsammans har vi haft flera workshops i ledningen för att skapa en gemensam bild av vilka våra utmaningar är hur vi bäst tar oss an dem. Det har gett goda resultat, avslutar Johanna.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.