Fler nyheter
Nyhet 16 november 2020

Hos Jämtkraft är hållbarhet inbyggt i affärsmodellen

Erik Brandsma är Jämtkrafts vd och koncernchef sedan 2018. Med ett förflutet som generaldirektör för Energimyndigheten och med flera internationella uppdrag inom just hållbar utveckling – bland annat för FN och OECD – är han både djupt och handfast involverad i Jämtkrafts hållbara utveckling.
Erik Brandsma, vd och koncernchef på Jämtkraft.

– För oss är hållbarhet en integrerad del i affärs- och verksamhetsutvecklingen, säger Erik Brandsma. Under 2019 etablerade vi en ny enhet; Strategi, Innovation och Hållbarhet, som ska utveckla affärsmodeller och via omvärldsanalys skapa ett underlag för fortsatt strategi. Vi sätter mål utifrån strategin och målen är inte bara ”hållbarhetsmål” eller ”affärsmål”, de är båda samtidigt helt enkelt.

Ett bevis på detta är att Jämtkraft utsågs till Excellent arbetsgivare 2019, där de prisades för sitt hållbarhetsarbete och som attraktiv arbetsgivare, och 2020 prisades de för sitt miljöarbete i Östersunds kommun.

Ansvaret för Jämtkrafts hållbarhetsarbete delas av verksamheten. Alla affärsbeslut, oavsett inriktning, ska vara hållbara. Är det inte hållbart är det inte en väg framåt för bolaget. Alla medarbetare tar hänsyn till vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb.

– Mitt perspektiv är att hållbarhet ska vara en del av hela organisationens utveckling, det är inte ett ansvar som ligger på en enskild person. Hållbarhet går på tvären hos oss. Det är ett sätt att framtidssäkra Jämtkraft. Det som inte är hållbart är inte långsiktig affärsutveckling för oss, säger Erik.

Jämtkraft ägs gemensamt av Östersund, Åre och Krokoms kommuner vilket gör att hållbarhet i viss mån är inbyggt i uppdraget. Företaget ska självklart vara lönsamt men det ligger ett samhällsansvar och engagemang i såväl uppdrag som mandat och ägarna förväntar sig att företaget agerar samhällsbyggare.

Idag är en av bolagets största hållbarhetsutmaningar den struktur- och kulturomvandling som branschen står inför. Tidigare har branschen varit förhållandevis självgående men nu måste man utveckla en större förståelse för utvecklingen i samhället i stort. Men för att förstå vad samhället och kunderna kräver i framtiden måste dialoger till för att förstå vilka investeringar som lönar sig. Är det avfallsförbränning eller solceller som är framtiden? Det är ett arbete som inte kan sättas upp på intäktssidan men som måste göras för att fortsatt vara ett relevant företag.

– Det kommer att hända mer kommande fem år i branschen än vad det gjort de senaste 50 åren, och allt har att göra med hållbarhet. Vi måste vara med och driva på utvecklingen av smarta samhällen, digitalisering, elektrifiering, solenergi, vätgas och allt annat som är relevant för oss som regionalt energibolag och samhällsbyggare, säger Erik. Har vi bra tillgång till förnybar energi och effekt, som här i Jämtland, är vi ett konkurrenskraftigt alternativ för ny industri, företagande och därmed nya jobb och regional utveckling.

När det gäller tips och råd till andra organisationer menar Erik att ansvaret för hållbarhet måste bäras av hela ledningsgruppen. För att lyckas med det jobbar man i ledningsgrupperna med vad man kallar för dilemman.

– För att konkretisera för oss själva vilken väg vi ska välja jobbar vi med olika dilemman. Hållbarhet är ett vägval, så vi övar helt enkelt på att fatta de mest hållbara besluten genom att till exempel jämföra vilken investering som är mest hållbar på såväl kort som lång sikt, eller vilken partner är mest lämpad i ett samarbete. Har de samma värderingar som vi, är de hållbara och så vidare? Upp med allt på bordet, vrid och vänd på det.

– För oss handlar det inte enbart om pengar, det finns så många andra dimensioner av hållbarhet som man måste våga provtrycka emot om man har för avsikt att vara hållbar på riktigt, avslutar Erik.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.