Fler nyheter
Nyhet 22 september 2021

Axfood jobbar för att alla ska ha råd med hållbar mat

För Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow är det viktigt att ta täten inom branschen gällande hållbarhetsfrågor och att vara en positiv samhällskraft. Axfoods vision för en hållbar utveckling väger in hur alla delar av verksamheten påverkar allt från maten till miljön och människan.
Klas Balkow, vd och koncernchef på Axfood.

– Axfood har en tydlig ambition och vision som sattes 2017: Vi ska vara ledande inom bra och hållbar mat. De flesta konsumenter vill köpa bra och hållbar mat, men det är också en prisfråga då maten står för en ganska hög hushållskostnad för många. Det finns också ett hälsoperspektiv – att alla ska ha råd att äta bra, prisvärd och hållbar mat, säger Klas Balkow.

Webbinarium med Klas Balkow och Nazanin Nematshahi: Prisade chefer i ett samtal om ledarskap i en föränderlig värld

Klas har varit vd och koncernchef på Axfood i fyra år. Axfood skiljer sig från andra dagligvaruaktörer genom att de har en så kallad house of brands-strategi. Strategin innebär att de har ett antal särskiljande, unika varumärken, men med en tydlig samverkan. Samverkan bygger på att de har gemensam logistik, gemensamma inköp, gemensam it-plattform och en gemensam affärsutveckling. Men varumärkena är positionerade inom sitt respektive område för att göra kundmötet så relevant som möjligt. I kedjan ingår bland andra Willys, Dagab och Urban Deli.

Forskning visar vägen

Forskare är överens om att maten är en av de viktigaste frågorna för att uppfylla Parisavtalet. Den globala matproduktionen står för 25-30 procent av alla utsläpp. För att nå klimatmålen måste mathanteringen lösas. Därför har Axfood en vision om bra och hållbar mat.

Hur jobbar Axfood för att påverka i positiv riktning?

– Något av det vi tittar på är vår organisations påverkan, vilken belastning vi har. Vad kan vi göra för att påverka våra resurser på ett bättre sätt? Jag tror att företag har stor möjlighet att göra skillnad. Ekonomi och hållbarhet hänger så bra ihop. Lyckas man göra saker som är bra finansiellt, lyckas man också påverka och investera, säger Klas.

Transporter är något av det som påverkar miljön mest inom Axfood. De har en egen fordonsflotta, med många lastbilar. Där har de valt att ha en diversifierad bränslestrategi för att minska belastningen och de var bland de första att använda flytande biogas. Axfood har även ett nära samarbete med Scania för helelektrifierade lastbilar och hybridbilar.

Matsvinnet är en klimatbov

Tvärtom mot vad många tror är matsvinnet i handeln inte så stor, den är störst hemma hos konsumenterna. Men Axfood har ändå som mål att halvera sitt eget matsvinn till 2025 och är redan idag i linje för att nå målet om cirka 0,86 procent matsvinn. Det är väldigt mycket detaljer att jobba med för att få ner matsvinnet.

En annan fråga som engagerar är matens klimatpåverkan.

– Här jobbar vi med konsumenterna. Hur kan vi göra konsumenterna medvetna om hur och vad de äter för att få störst effekt? Vi kan ju påverka konsumenterna att göra mer hållbara val. Ett exempel är mat.se som var första kedjan i Sverige att i samarbete med RISE CO2-märka drygt 3 000 produkter. CO2-märkningen lanserade vi 2019.

Ett annat sätt att påverka konsumenterna på är genom det lojalitetsprogram som Hemköp infört, där kunden får mer poäng vid köp av hållbara varor. Kunderna får fortfarande poäng för till exempel läskedryck men de får fler poäng för de mer hållbara valen som till exempel grönsaker och vegetariska varor. Först fick Hemköp kritik av dem som ansåg att företaget straffade de som äter kött. Men de flesta kunder har varit positiva och många nya medlemmar har anslutit till kundklubben.

Axfood har ett brett hållbarhetsprogram som är integrerat i allt företaget gör. Alla har ett hållbarhetsansvar, inte bara hållbarhetschefen.

Parallellt jobbar de med Mat 2030 som är företagets förslag till en hållbar livsmedelsstrategi med förslag till politiker, myndigheter och näringsliv. I är släpps rapporten för sjätte året i följd.

–Vi jobbar mycket tillsammans i branschen och också för att flytta hela matsystemet i en mer hållbar riktning. För några år sedan investerade vi gemensamt i Europas effektivaste plastsorteringsanläggning i Motala för att åka mängden materialåtervunnen plast.

Vilket är det viktigaste resultatet som Axfood uppnått? Vad är du mest stolt över?

– För min del handlar det om att hållbarhetsarbetet är så välintegrerat i alla medarbetares ambition att göra skillnad. Jag tycker att matsvinnsarbetet har varit väldigt bra, det är en viktig del för oss. Vi har också minskat våra utsläpp med cirka 75 procent och har en ambition om nettonollutsläpp.

En utmaning som många organisationer har i sitt hållbarhetsarbete är målkonflikter.

– Det är lätt hänt att organisationen har kontraproduktiva mål. Då är vi tillbaka vid vikten av transparens kring målen. Märker vi att det krockar måste vi diskutera det och hela tiden vara beredda att revidera dem. Vi får dock aldrig tappa hållbarhetsperspektivet, det måste alltid komma främst.

Det hållbara ledarskapet

Hur ser du på hållbart ledarskap och hur beskriver du ditt eget ledarskap?

– Ärlighet, trovärdighet och äkthet. För min del pratar jag mycket hållbarhet. Vi har en tydlig riktning med hållbarhet i vår vision. Det gäller att skapa en stolthet över de steg vi tar, att lyfta fram det och visa organisationen att det är viktigt. Tycker man själv att det är viktigt så skapar det också en plattform för många medarbetare prioritera de här frågorna. Det är allas ansvar och alla ledare i vår organisation har ett hållbarhetsansvar, säger Klas.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.