Fler nyheter
Nyhet 16 december 2020

Kan vi äta upp problemet? Hållbar win-win-win-modell

Elsa Bernadotte är entreprenören som bjöds in till ett rundabordssamtal av Barack och Michelle Obama under Obama Foundation i Berlin för att diskutera europeiskt entreprenörskap. Redan som 23-åring startade hon sitt första företag och är idag operativ chef på det hållbara tech-bolaget Karma som hon var med och grundade för fem år sedan.
Elsa Bernadotte.

Konceptet är enkelt: Genom Karma-appen kan privatpersoner köpa överbliven mat till en lägre kostnad från caféer, restauranger, matbutiker och grossister.

– Idén är att vi ska vara den första matsvinnsfria generationen, all mat ska konsumeras. Vi vill rädda så många måltider som möjligt – det som producerats ska konsumeras, säger Elsa Bernadotte, som flera år i rad placerat sig på listan över Framtidens kvinnliga ledare.

En tredjedel av all mat som produceras slängs årligen, det handlar om svindlande 1,3 miljarder ton matsvinn globalt sett. Det är ett stort miljö- och ekonomiproblem.

Att äta upp problemet

Elsa och hennes team beslöt sig för att ”äta upp problemet” genom att skapa en teknisk plattform som gör det möjligt för konsumenter att genom en app enkelt köpa överbliven mat från restauranger och matkedjor. Konsumenten köper bra mat till ett reducerat pris samtidigt som restauranger och matbutiker ökar sina intäkter genom att sälja bra mat till halva priset, istället för att det slängs. En win-win-win-situation helt enkelt.

Hela Karmas affärsidé och affärsmodell är i grunden hållbar och bygger på att lösa en hållbarhetsutmaning, men hur tänker de hållbarhet i sin egen verksamhet och hur har de satt mål?

– För oss är det viktig att vara såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt hållbara i hela vår verksamhet. Men det är så klart enklare när hela vår idé går ut på att lösa en viktig hållbarhetsutmaning, säger Elsa.

– Ett lönsamt företag som anställer, betalar lön, skatter och avgifter, håller digitala möten – redan innan corona – och har en jämn könsfördelning är hållbart, men för oss handlar det framför allt om att våra hållbarhetsmål är våra affärsmål helt enkelt. Ju fler som ansluter sig till vår tjänst desto mer hållbart blir det på en aggregerad nivå, säger hon.

Målet att bli överflödiga

Med drygt 10 000 kunder, allt från odlare, producenter och grossister till restauranger och matkedjor som använder tjänsten, ökar hållbarheten exponentiellt med varje ny kund och leverantör. Lägg därtill att cirka 10 procent av den svenska befolkningen använder tjänsten.

– I en ideal värld gör vi oss själva överflödiga. Vi hjälper branschen att bättre förstå och förutse hur efterfrågan på mat kommer att se ut för att de inte ska överproducera. Vi kan hjälpa dem så att de kan producera bara det som faktiskt behövs. Vår tekniska lösning ger oss tillgång till både data och en unik överblick av branschen som gör det möjligt för oss att utbilda hela branschen i vad och hur mycket som kommer att behövas i hela kedjan. På så sätt kan de bli 100 procent resursoptimerade och därmed undvika matsvinn, eller ännu bättre – bara producera exakt det som faktiskt går åt, säger Elsa.

Karmas produktmodell är enkel att förstå, konsumenter kan köpa bra mat för halva priset som restauranger och matbutiker annars skulle ha slängt och på så sätt bidrar de till en mer hållbar miljö. Däremot har Elsa och hennes kollegor en stor utmaning i att förändra ett beteende, och det tar tid. Till att börja med måste de skapa förståelse och medvetenhet om hur stort problemet med matsvinn är för miljön, utan att ge känslan av att loppet är kört.

– Problemet med matsvinn är stort, men det går att lösa! Många gånger fastnar man i problembilden men det finns lösningar, och det behöver inte vara på bekostnad av någonting, tvärtom. Som för de restauranger som är anslutna till vår tjänst till exempel, istället för att slänga bra mat och råvaror med förlust ökar de istället sina intäkter, säger hon.

Hållbarhet och lönsamhet inte motsatser

Elsa brinner för att visa hur man kan lösa hållbarhetsutmaningar på en global nivå med hjälp av teknik. Då kan man inte se lönsamhet och hållbarhet som varandras motsatser, menar hon. Det ena ger det andra.

– Genom att ha en kommersiell lösning på ett ”miljöproblem” tror jag att vi kan nå längre och snabbare. Jag vill inspirera andra att göra på samma sätt, då kan man få med större bolag och större aktörer som i sin tur kan på verka i ännu större skala, säger Elsa.

På frågan om vilka som är hennes bästa råd till chefer med otydligt uppdrag och mål, säger Elsa att det viktigaste är att visa på lönsamheten med hållbarhet och att det kan variera beroende på vilken bransch man verkar i. Ofta kan det upplevas som svårt att ”sälja in hållbarhet” om det uppfattas som en extra kostnad av ledningen eller chefen, men hittar man den lönsamma vinkeln är det enklare att få gehör.

– Men att vara hållbar kan många gånger vara ett finansiellt lönsamt beslut vilket Karmas modell är ett bevis på, avslutar Elsa Bernadotte.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.