Fler nyheter
Nyhet 15 september 2021

It-företaget som började sälja hållbarhet

Digitalisering och innovativa lösningar ger möjlighet att lösa flera av de globala hållbarhetsutmaningarna. It-konsultbolaget Cybercom vågar vara visionära och har en bred agenda för hållbarhet.
Niklas Flyborg, vd på Cybercom.

Niklas Flyborg, vd på Cybercom, är en tydlig och konkret visionär med en stark hållbarhetsvision. I dialogen med medarbetarna sätter han riktningen för hållbarhetsarbetet och bidrar till den gröna omställningen.

Niklas kom till Cybercom 2012 med uppdraget att vända en nedåtgående trend. Han såg över strategin, tog in nya ledare och fokuserade på den nordiska verksamheten.

Hållbarhetsarbetet fanns redan med i bakgrunden. Cybercom var med och rullade ut mobilnät på den afrikanska landsbygden och projekten där ledde till att man började sponsra en skola i Rwanda med it-utrustning och finansiering för att kunna utbilda inom it.

– Vi såg hur digitalisering kunde vara ett fantastisk kraftfullt verktyg för förändring. Om man använder det för att göra gott och kopplar ihop det med hållbarhet, då har vi verkligen något, säger Niklas Flyborg.

Digitalisering för en bättre värld

Cybercom har en tydlig hållbarhetsvision. Digitalisering och it är viktiga verktyg för att optimera processer och verksamheter och bidra med transformativa lösningar för att bygga en bättre värld.

För att nå sina mål gör Cyberom 3-årsplaner som de noga följer upp. Även om det finns mycket kvar att göra har de kommit långt. Där de tidigare pratade med kunderna om hur de skulle tänka hållbarhet kring sina system, har Cybercom idag en affär där de hjälper kunderna att göra hela verksamheten mer hållbar.

– Vi ska använda it till att transformera, vi ska gå från best practice till next practice. Vi ska göra saker annorlunda med hjälp av AI, maskininlärning och dataanalys. Vi ska gå från att vara it-konsulter till att bli ett konsultbolag inom hållbarhet och digitalisering.

– Då får vi förflytta oss framåt och hitta på nya typer av lösningar. Vi kommer aldrig nå de globala målen utan att transformera med ny teknik. Det är vår övertygelse. Därför ska vi vara en transformationspartner åt våra kunder och använda digitalisering som verktyg, säger Niklas.

Cybercom har också satt mål för sina ledare att de alltid ska prata om vikten av hållbarhet med sina kunder. På så sätt kan hållbarhetschefen vara med och stötta, men cheferna driver arbetet.

Hållbar färdplan för hela branschen

Cybercom ville också sätta ett gemensamt fokus för branschen genom att göra en färdplan för it-branschen till Fossilfritt Sverige. Initialt mötte de lite förståelse för idén. Men de låg på och bjöd in alla andra it-konsulter att lyfta frågan. Till slut gjordes en plan där Cybercom ledde arbetet och gjorde tog en stor del av investeringen. När de lämnade över färdplanen för digitaliseringskonsultbranschen till Fossilfritt Sverige stod hela branschen bakom och ett fint samarbete var igång.

Genom färdplanen har de nu ett antal gemensamma åtaganden. Ett åtagande är att utbilda alla anställda i hållbarhetsfrågor. Ett annat är att ha en neutral plattform för att ta in referenser på vad som händer inom hållbarhet; digitaliseringskonsulterna.se, som är en oberoende förening.

– Jag är väldigt stolt över att vi har fått med oss hela branschen och flyttat fram positionerna rejält gällande hållbarhet, säger Niklas.

Produktutveckling och tjänsteutveckling

Vad är det då som kunderna främst vill ha hjälp med?

– Produktutveckling och tjänsteutveckling, säger Niklas. För att få in hållbarhet i de processerna har vi utbildat alla anställda i alla länder i hållbarhet och tränat alla säljare i att resonera kring hållbarhet med kunderna. Det är en helt annan sak att sälja hållbarhet och helt andra personer man får träffa. Med alla nya kunder håller vi workshops och mappar hur kunden ligger till i hållbarhetsfrågorna för att kunna göra mest nytta för deras hållbarhetsarbete, säger Niklas.

Hur ser ett hållbart ledarskap ut och hur beskriver Niklas sitt eget ledarskap?

– Jag tror att ett effektivt ledarskap är kommunikativt, ohierarkiskt och närvarande. Jag tror på walk the talk. Under mina tio år i bolaget har jag rest mycket och varit ute i verksamheten och träffat kunderna och medarbetarna för att snappa upp vad som rör sig där ute, säger Niklas.

Niklas menar att framtida ledare behöver ha ett brett spektra. Ledarskap är inte begränsat till att maximera vinsten eller affärsplanens effekter, du behöver ett djupare engagemang och mod att driva en bred agenda.

Det var ett stort beslut för oss att ta hållbarhet från en intern till extern angelägenhet. Ska vi vara ett företag inom hållbarhet och konnektivitet måste vi visa att vi har ansvariga ute i affären. Därför flyttade vi rollen hållbarhetsansvarig från staben ut i verksamheten. Därmed byggde vi in det i vårt erbjudande. Då behövde vi säljare och konsulter som kunde hållbarhet. På så sätt fick vi med alla, både ledare och medarbetare, avslutar Niklas.

Niklas Flyborg är en av tre finalister i NMC Nätverket för hållbart ledarskaps pris Hållbart ledarskap. Priset delas ut på NMC:s Hållbarhetsdag den 13 oktober.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.