Fler nyheter
Nyhet 29 september 2021

Styrelseproffs med rätt att inspirera hållbart

Anna Ryott har hela sin karriär drivits av ett hållbarhetsengagemang. Hon har en bakgrund som bland annat som managementkonsult på McKinsey, vd för Swedfund och generalsekreterare på SOS Barnbyar. Valet att gå tillbaka till näringslivet beror på att det där finns kraft att accelerera den hållbara utvecklingen.
Anna Ryott, grundare Heart 17, styrelseproffs och investerare.

– Jag har drivit övertygelsen att det endast är med en hållbar utveckling som bolag kan nå tillväxt och attrahera talanger, få en högre lönsamhet och expandera. För tre år sedan slutade jag på Norrsken. Med mindre än tio år kvar att uppnå FN:s globala mål kände jag att jag måste accelerera förändringen och driva hållbarhetsfrågorna. Det vill jag göra utifrån olika plattformar och med styrelsearbete, säger Anna Ryott.

Anna Ryott är styrelseproffset som verkat i styrelserna för organisationer som Löfbergs, Axel Johnson, Cake Electric Motorbikes, Summa Equity och Norrsken. Hon är bland annat rådgivare åt Summa Equity, ett investmentbolag som kombinerar lönsamma affärer med hållbarhet. Nyligen grundade hon det globala initiativet Heart 17 som med kreativitet, innovation och samarbete ska verka för att påskynda att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppfylls.

Idag jobbar Anna med bolag, styrelser och företag som har hållbarhet i sina värderingar och har anammat hållbarhet som en del av sitt dna. Organisationer som förstår att de behöver accelerera, men som behöver hjälp att få in det som en del av affärsutvecklingen.

Heart 17 har som övergripande mål att med innovation och kreativitet bidra till att FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling uppnås. De 17 globala målen är världens affärsplan för att rädda planeten och mänskligheten. Heart 17 riktar sig till unga och allt de gör ska skapa hopp och framtidstro.

– För att lyckas måste vi kunna bryta silos och därför är det så viktigt att få med oss alla aktörer, säger Anna.

Affärsmöjligheterna finns bland problemen

Anna är även rådgivare till Summa Equity där hon jobbar med att utveckla företaget men hon även går in i Summas bolag och hjälper dem att zooma ut och titta på hur de kan använda hållbarhetsmålen för att åstadkomma positiv förändring. Hon bistår dem att bli tydligare mot sina kunder och anställda så att de kan växa, öka sin lönsamhet och attrahera de bästa talangerna.

– Världens största problem är också de största affärsmöjligheterna. Vi hittar bolag som har lösningar på problemen. Alla bolagen i Summas portfölj har hållbarhet i sitt dna. Om företagen kan visa att de inte bara är bra för planeten utan att de också är mer lönsamma, så blir de högre värderade.

Kapital behövs för att åstadkomma en hållbar utveckling. ”Change goes where the money flows”, som det brukar heta. Genom att visa att det är en dålig idé att investera i företag som inte tänker på hållbarhet, men lönsamt att investera i företag som gör det, kommer förflyttningen till ett mer hållbart samhälle snabbare.

Stora förflyttningar

Vilka är dina viktigaste resultat som du är mest stolt över?

– Att jag har bidragit till betydande förflyttningar i de organisationer jag arbetat för. När jag till exempel jobbade som vd för Swedfund gjorde vi en stor förflyttning. Det var inte självklart för många varför man ska ha ett riskkapitalbolag som investerar biståndspengar för att skapa jobb och minska fattigdom. Det fanns en stor ovilja från flera organisationer inom civilsamhället som tyckte det var fel att man la pengar på det, en skepsis inom politiken och svalt intresse från näringslivet.

Anna var med och såg till att Swedfund införde hårdare KPI:er vilket gjorde att de på kort tid fick ökad förståelse och skapade ett bättre resultat. De bidrog till ökat kapitaltillskott och mer kontinuitet i kapitaltillskottet. Det blev ett bevis för att Swedfund liksom Sida hade som mål att minska fattigdom, men de hade ett annat verktyg – att investera. Och att investeringar gjordes så hållbart som möjligt. På så sätt lyckades de få ihop politik, näringsliv och civilsamhälle.

Vad är hållbart ledarskap för dig?

– Det har faktiskt förändrats genom åren. Att vara ledare och driva hållbarhetsfrågorna har jag gjort länge. Så för mig är ett hållbart ledarskap en förmåga att inspirera till och öka förståelsen för varför det är betydelsefullt. I stället för att tänka på hållbarhet som något man gör för att minska riskerna så ser jag det som en möjlighet till ökad kreativitet, innovationsförmåga och lönsamhet samtidigt som man gör skillnad.

Framtidens ledarskap är modigt

Framtidens ledarskap och ett hållbart ledarskap går hand i hand och då behöver ledare idag våga vara mera sårbara, öppna och inkluderande. Mod är också viktigt i ett hållbart ledarskap. Som ledare utsätts man för kritik för det man gör eller för det man inte gör. Då är det viktigt att stå för det man tror på, våga vara långsiktig och samtidigt få med sig andra.

Hur möjliggör du för chefer och övriga medarbetare att nå visionen och målen?

– Dels handlar det mycket om att jag är orädd av mig och har en inre passion för frågorna.

Att jag har gjort så många olika saker gör att jag har en djupare förståelse för olika typer av verksamheter. Att vara ledare är så komplext idag med globalisering, digitalisering och hållbarhetsfrågor, så det är nödvändigt att säkerställa att ha mätbara mål, men målen måste också vara relevanta, kommunicerbara och inspirera andra. Partnerskap är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med detta.

Anna Ryott, Heart 17, är en av tre finalister i NMC Nätverket pris Hållbart ledarskap. Priset delas ut på NMC:s Hållbarhetsdag den 13 oktober. Till dig som är medlem i Ledarna erbjuder vi 75 digitala biljetter kostnadsfritt. Anmäl dig här – först till kvarn gäller.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.