Fler nyheter
Nyhet 18 maj 2021

Banken som motor i den gröna omställningen

Catharina Belfrage Sahlstrand är hållbarhetschef hos Handelsbanken och anser att finanssektorn både kan och ska vara drivande i omställningsarbetet. Målet är att skapa nytta för såväl samhället som bankens kunder och därmed även affärsmöjligheter och låga risker för banken.
Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef hos Handelsbanken.

2020 rankades Handelsbanken av DI som årets mest hållbara bank, och det är inte första gången bankens hållbarhetsarbete prisats. Även analysföretaget SAM har utsett Handelsbanken till en av de mest hållbara bankerna i världen. Det placerar Handelsbanken bland de 15 procent som har högst betyg avseende hållbarhet i hela världen.

– Finanssektorn kan och ska vara en motor i omställningsarbetet i näringslivet, därför jobbar vi för att integrera hållbarhet i allt vårt arbete. Genom att betona vikten av hållbarhet för våra kunder motiverar vi dem att ta ansvar och minska sina hållbarhetsrisker och ger oss möjlighet att lära av dem, och med dem. Samtidigt ställer det krav på oss att vara medvetna om vad vi finansierar och framför allt vad vi inte finansierar, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef på Handelsbanken.

Catharina har jobbat på Handelsbanken sedan 2013 och axlade rollen som hållbarhetschef hösten 2020. Nyligen placerade hon sig högt på tidningen Aktuell hållbarhets lista Mäktigast i Hållbarhetssverige 2021. Innan hon tog jobbet som hållbarhetschef var hon verksam på bankens Debt Capital Marketsavdelning och jobbade med bankens företagskunder och ansvarade för hållbar affärsutveckling samt för teamet för hållbar finansiering. Det har varit till nytta att komma från en tillvaro nära bankens kunder i arbetet med att integrera hållbarhetsarbetet i hela verksamheten – med ett tydligt affärsfokus.

– Målsättningen med Handelsbankens hållbarhetsarbete är att skapa värde för våra kunder, affärsmöjligheter, bibehålla en låg risknivå och vara till nytta för samhället och kommande generationer, fortsätter hon.

För att få med sig alla medarbetare på tåget menar Catharina att företagskulturen kan spela en viktig roll. Med kärnvärden som stämmer väl med de hållbara värdena, som till exempel långsiktighet och lågt risktagande, kan kulturen kan vara kostymen som hållbarhetsarbetet kläs i.

– Hos oss har det inte varit svårt att få med sig organisationen, kulturen och kärnvärdena fanns redan där. Så jag har inte behövt strida för att få med alla på resan, i alla fall inte så här långt!

För de flesta banker är mänskliga rättigheter, finansiell sundhet, stävjande av finansiell kriminalitet och miljö- och klimatfrågor ständigt på dagordningen. För att identifiera vilka av de globala hållbarhetsmålen Handelsbanken skulle sätta mest fokus på för att öka hållbarheten gjordes för ett antal år sedan en intressentdialog inom ramen för en väsentlighetsanalys där de viktigaste hållbarhetsfrågorna ringades in. Och i takt med att finanssektorns regelverk allt tydligare utvecklats till att fungera som ett styrmedel för ett mer hållbart näringsliv, har tre områden av bankens verksamhet framstått som mest avgörande.

– De områden som vi bedömer att vi kan påverka mest positivt är; Ansvarsfull finansiering – 20 procent av bankens utlåning ska år 2025 vara grön eller innehålla villkor som bidrar till en hållbar och mätbar omställning hos låntagaren. Ansvarsfull investering – Paris-linjerade investeringsportföljer och maximera investeringarnas bidrag till Globala målen. Samt, Rådgivning – senast 2023, genom utveckling av rådgivningsverktyg och utbildning skapa förutsättningar för högre avkastning på kvinnors sparande och därmed för ett minskat förmögenhetsgap mellan män och kvinnor. Ovanpå dessa affärsnära mål har vi även målet att ha netto noll utsläpp av växthusgaser för våra finansieringar, investeringar, leasingar och den egna verksamheten senast 2040.

Självklart jobbar de även med sin egen hållbarhet på flera områden internt, där inte minst hållbart arbetsliv, jämställdhet, mångfald och inkludering är viktiga frågor, men bredast nytta gör Handelsbanken via indirekt påverkan när de väljer vad och hur de finansierar och investerar. Till exempel satsar de på så kallade Gröna bolån, där kunden får en ränterabatt för en miljöcertifierad eller energisnål bostaden.

Många av Ledarnas medlemmar vittnar om att mandatet och uppdraget att driva hållbarhetsfrågorna inte alltid är supertydligt. Hur ser Catharina på sitt eget uppdrag, är det glasklart?

– På sätt och vis är det underförstått att vårt uppdrag är att utveckla hållbarhetsarbetet och göra banken alltmer hållbar, men helt knivskarpt är det inte. Det ligger lite i en hållbarhetsavdelnings uppdrag att definiera sitt eget uppdrag. Här stöttade vår vision – att vara den mesta hållbara banken – uppdraget eftersom det innebar att jag och mina kollegor fick mycket frihet att definiera och prioritera. Vi har haft förmånen av att ha stor tillgång till kollegor i banken och ledningen gav oss svängrum att tillsammans med bankens hemmamarknader och avdelningar göra det grundläggande arbetet med att identifiera och föreslå målen.

Catharinas tips till de chefer som vill och ska driva hållbarhetsarbete i sin egen organisation är främst att vara ambitiös i arbetet, utvecklingen går fort på området så sikta gärna på att företaget satsar mer, hellre än lite för försiktigt. Prata med så många som möjligt, se eventuell otydlighet i uppdraget som en möjlighet, sätt ett eget mål som är relevant för dig och din avdelning och gör hållbarhet till en lägereld där du och dina kollegor kan svetsas samman av en gemensam och viktig fråga. Hållbarhet är ju det nya normala så gör det till er kultur. Men tänk på att prioritera era mål, låt inte hållbarhetsarbetet bli för vildvuxet, det ska inte bara kännas bra, alla initiativ ska också bidra till era mål och göra skillnad.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.