Fler nyheter
Nyhet 19 januari 2022

Med lasersiktet inställt på ett hållbart transportsystem

På Scania är hållbarhet en integrerad del av den affärskritiska verksamheten. – Eftersom vi med siffor kan visa att vi är på rätt väg, drar vi med oss kunder och leverantörer på hållbarhetsresan, säger hållbarhetschef Andreas Follér, nominerad till titeln Sveriges bästa hållbarhetschef 2021.
Andreas Follér, hållbarhetschef Scania.

Ledarna utser i samarbete med Aktuell Hållbarhet Sveriges bästa hållbarhetschef. Fyra finalister gör upp om titeln och vinnaren tillkännages under ett seminarium den 3 februari 2022. En av finalisterna är Scanias hållbarhetschef.

Andreas Follér är hållbarhetschef på Scania sedan 2015. Tillsammans med fem kollegor leder han Scanias hållbarhetsarbete mot målet att ställa om transportsektorn.

– Det är andra året i rad jag blivit nominerad vilket är jättekul, säger Andreas Follér. Det känns väldigt bra att det finns människor som tar sig tid att nominera mig. För mig är det ett kvitto på att vi gör ett bra jobb med att driva på övergången till ett hållbart transportsystem.

Fossilfritt före år 2050

Scania är säkra på att de som företag, liksom hela transportvärlden, kan bli fossilfria före 2050 i enlighet med Parisavtalet. Därför beslöt ledingen redan 2016 att Scania ska leda omställningen till ett hållbart transportsystem. Tillsammans med hållbarhetsavdelningen har ledningen riktat ett lasersikte på det som är viktigt på riktigt. Konkret innebär det att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål och ska nå en 50-procentig minskning av sina egna och 20 procent av kundernas koldioxidutsläpp till 2025. Målen ska nås med en tydlig koppling till bolagets kärna, kultur och värderingar.

– Att arbeta med hållbarhet i transportsektorn innebär att man måste hitta fokuset i arbetet. Exakt vad är det vi i vår sektor kan göra? Jag och mina kollegor har under många år jobbat med att hårdkoppla hållbarhet till det som redan är starkt på Scania. I vårt fall är det vår kultur och våra värderingar samt våra produktionssystem. Utifrån det måste vi sedan begripliggöra varför det är så viktigt att vi leder utvecklingen. Därefter stöttar vi organisationen med hur det ska göras, säger Andreas.

Arbetet sker ute i organisationen

Andreas gör en tydlig distinktion kring varför, vad och hur man ska jobba med hållbarhet. Hans team har i samarbete med ledningen lagt energi på att visa på varför hållbarhet är affärskritiskt och vad det innebär. Därefter är det organisationens ansvar att komma med metoder och värka fram hur man tar ut det på ett lönsamt och hållbart sätt. Det är i verksamheten som man vet vilka mått och steg som får bäst effekt, menar Andreas.

– En hållbarhetschef och en hållbarhetsavdelning har ett stort ansvar att göra hållbarhetsfrågan begriplig och koppla den till företagets strategi. Vi har ingen hållbarhetsstrategi på Scania, hållbarhet är en del av vårt syfte en del av vår övergripande strategi. Vårt syfte är att driva på skiftet mot hållbara transporter och vi har satt upp våra vetenskapligt baserade klimatmål som företagsmål på samma nivå som våra andra affärskritiska mål.

Andreas påpekar att det inte alltid är lätt att skapa förståelse hos chefer och medarbetare för hållbarhetsarbetet men att det är ledningens plikt att visa på varför hållbarhet är affärskritiskt och hur man övergripande ska ta sig mot målen. Däremot kan man inte förvänta sig att ledningen ska ha alla svaren på hur man når målen. Svaren kommer alltid från organisationen själv, och i det arbetet har Scania varit väldigt framgångsrika.

Utbildning för medarbetare

Ett sätt att skapa förståelse för uppgiften och identifiera lösningarna var genom Scania climate day, en global utbildningssatsning för att väcka medarbetarnas engagemang i klimatfrågan. Under en timme stoppades allt arbete på alla Scanias anläggningar över hela världen. Samtliga 51 000 anställda fick mer kunskap om klimatförändringar och tillfälle att diskutera hur arbetet med hållbarhet kan bli bättre.

2 500 gruppchefer och teamledare hade utbildats för att leda diskussionerna med medarbetarna. Programmet inledes med att Scanias vd Henrik Henriksson berättade om företagets ambitioner att bidra till mindre utsläpp. Därefter fick arbetsgrupperna ta fram förslag på vad de kan göra för att bidra till klimatarbetet och beskriva hur man går vidare med idéerna för att initiativet inte ska bli ett tomtebloss som snabbt slocknar.

Branschledande roll ger tyngd

Idag betraktas Scania av många som ledande inom sin bransch och framhålls som det goda exemplet i Volkswagen-gruppen. Den positionen påverkar även andra branscher att driva på i sitt eget hållbarhetsarbete, som till exempel stål- och batteribranschen. När allt fler influeras till att hitta hållbara, långsiktiga lösningar, kan Scania ställa tydligare och tuffare krav på sig själva och på sina affärspartners.

– Eftersom vi är så tydliga med att våra ambitioner är affärskritiska, och vi med siffor och data kan visa att vi är på rätt väg, drar vi med oss kunder och leverantörer på hållbarhetsresan. Det ger oss tyngd och trovärdighet när vi pratar med till exempel politiker och beslutsfattare om vilka förutsättningar som krävs för att vi ska kunna genomföra omställningen.

Som premiumföretag vill Scania leverera pålitliga och hållbara produkter. Och med ambitionen att finnas kvar om ytterligare 130 år plockar Scania fram sin fulla innovationskraft med syftet att ligga steget före.

– Min och chefernas roll är att vara ambitiösa och få det att hända, det finns inga alternativ. När våra kunder väljer Scania ska de känna sig trygga med att de har bättre möjligheter att nå klimatmålen än om de väljer konkurrenterna. Hållbarhet är vår generations och Scanias viktigaste fråga att hantera.

Priset Sveriges bästa hållbarhetschef delas ut under ett kostnadsfritt webbinarium som arrangeras av Aktuell Hållbarhet den 3 februari. Mer info och anmälan

Mer om hållbarhet