Fler nyheter
Rapport 5 november 2020

Hållbarhetsbarometer 2020

I samarbete med Novus har Ledarna undersökt Sveriges chefers uppfattning i hållbarhetsfrågor.

Sveriges chefer har en unik position i omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle – genom att vara med och påverka sina verksamheters strategiska inriktning på längre sikt, genom planering och arbetsledning i det vardagliga arbetet samt genom att verka för och understödja innovation och utveckling.

Rapport: Hållbarhetsbarometer 2020

Ur resultatet:

  • 2 av 3 chefer uppger att det ingår i deras roll att arbeta med frågor rörande hållbar utveckling.
  • 85 procent av cheferna menar att betydelsen av hållbarhets- frågor kommer att öka under de närmaste fem åren.
  • Bara fyra av tio chefer uppfattar att deras hållbarhetsuppdrag är tydligt. Det är en signifikant minskning jämfört med 2014 då nästan sex av tio såg sitt hållbarhetsuppdrag som tydligt.