Fler nyheter
Nyhet 6 februari 2023

Ha ditt ledarskap i fokus – året om!

Pratar du löpande under året med din närmaste chef om dina arbetsprestationer? Den frågan ställde vi till 95 000 chefsmedlemmar i höstas. Vad hade du svarat?
Peder Bertilsson, Ledarnas lönestrateg.

En tredjedel av cheferna uppger att de inte regelbundet pratar med sin chef om sina arbetsinsatser. Svaret förvånar och manar till eftertanke.

Att ha en löpande dialog med sin chef under året är betydelsefullt. Dialogen hjälper dig och dina medarbetare att driva verksamheten framåt. En ökad kännedom om lönesättningsprocessen skapar organisationer med mer motiverade medarbetare, enligt forskning. Det innebär utvecklings- och lönesamtal liksom avstämningssamtal som löper över året. När processen fungerar upplever medarbetaren att chefen har en bättre förmåga att bedöma prestationen.

Så prata oftare med din chef om din verksamhet, ditt ledarskap – och dina utmaningar.

– Att arbeta metodiskt och kontinuerligt med återkoppling under hela året, och inte enbart vid lönesamtalet, kan bli en framgångsfaktor för dig som chef. Du och din chef kan lyfta det som är bra och samtidigt kan du snabbt få reda på vad du behöver förbättra, säger Ledarnas lönestrateg Peder Bertilsson.

Får du kontinuerlig återkoppling kring ditt ledarskap ökar tryggheten och risken för feltolkningar minskar. Det leder i förlängningen till bättre prestationer, resultat och förhoppningsvis även en god löneutveckling.

– Att sätta fokus på ledarskapets värde är viktigt så glöm inte bort att ett gott ledarskap är nyckeln till verksamhetsutveckling och en fungerande lönebildning, säger Peder Bertilsson.

Mer om lön och ledarskap

Medlemskap. Inte medlem ännu? Läs mer om allt som ingår i medlemskapet och skicka in din ansökan.

Frågan om chefer pratar löpande under året med sin närmaste chef om  arbetsprestationer ställdes i Ledarnas löneenkät som skickades ut till alla medlemmar hösten 2022.