Fler nyheter
Nyhet 13 februari 2019

Har Ledarna slutat svara på medias frågor?

Ledarnas hållning är att vara transparenta och svara på medias frågor. Under sex veckor har vi varit tillgängliga och lämnat ut alla uppgifter och underlag som framförallt Aftonbladet bett om.

När frågorna är av liknande karaktär som tidigare, eller rör resor och konferenser långt bak i tiden, hänvisar vi till de frågor vi besvarat i intervjuer och underlag vi redan lämnat ut.

Däremot fortsätter vi att besvara nya frågeställningar från media.

Varför följer ni inte lagen om offentlighetsprincip i Sverige?

Vi är en privat verksamhet. Offentlighetsprincipen omfattar insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Vår hållning är dock att vara transparenta och öppna, så långt det är möjligt.

Vilken typ av information lämnar ni ut till medlemmar?

Dialogen med medlemmar är viktig för oss. Vi svarar på inkommande frågor från våra medlemmar via e-post och telefon. Vår ordförande har idag gått ut med ett brev till alla medlemmar. Vår verksamhet och våra räkenskaper granskas löpande av auktoriserade och förtroendevalda revisorer som representerar medlemmarna och de har tillgång till allt material och har möjlighet att granska ner på kvittonivå.