Fler nyheter
Nyhet 12 maj 2022

Jag imponeras av uthålligheten i Ledarnas utmärkelse

Journalisten och författaren Katrine Marçal ledde årets upplaga av Framtidens kvinnliga ledare. 75 kandidater kvalificerar sig till listan och du kan se den digitala sändningen i efterhand.
Katrine Marçal under prisutdelningen.

– Jag imponeras över uthålligheten i det här projektet. Och jag håller ju på mycket med att tänka kring jämställdhet ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Katrine Marçal.

Till vardags bor Katrine i Storbritannien och många känner henne som regelbunden skribent i Dagens nyheter. Hon tilldelades Stora retorikpriset 2022. Priset delas ut av Föreningen stora retorikpriset vars syfte är att stärka demokratin genom att arbeta för att fler får en större retorisk kompetens.

– Det finns ett slags intressant paradox i Sverige och med det svenska jämställdhetsprojektet. Att Sverige ligger så väldigt långt fram med många jämställdhetsmått. Men just när det gäller att få kvinnor till chefspositioner så ligger Sverige efter internationellt, säger Katrine som jämför med läget i Storbritannien.

Få kvinnor på ledande positioner

Hon tillägger att det är ett mysterium att Storbritannien 2022 gått om Sverige i andelen kvinnor på chefspositioner. När det gäller andra jämställdhetsmått så ligger dock Storbritannien efter.

Katrines bok Att uppfinna världen har översatts till en rad olika språk, något som gjort henne till en uppskattad författare även utanför Sveriges gränser. Boken rymmer en mängd exempel på hur kvinnor gjort skillnad med olika innovationer. Trots det är inte kvinnor representerade i tillräckligt stor utsträckning på ledande positioner och som chefer.

– Jag tror att det i Sverige finns för lite engagemang från näringslivets sida och från organisationer. Det kanske finns någon slags idé om att jämställdheten i chefsleden löser sig genom generell jämställdhetspolitik, säger Katrine.

Sverige halkar efter

Hon gör många jämförelser med sitt hemland Storbritannien. Om än med liten marginal, så halkar Sverige efter vad gäller andelen kvinnor i chefsposition. Därför blir en lista som Framtidens kvinnliga ledare så viktig.

– När jag träffar människor från andra länder har de ofta uppfattningen att vi i Sverige löst detta. Till viss del stämmer det, inte minst tack vare en omfattande föräldraförsäkring, säger Katrine.

Framtidens kvinnliga ledare äger rum för 16:e året i rad. I november öppnas möjligheten att nominera en chef och kvinna upp till 35 år som gjort skillnad med sitt ledarskap. Så håll utkik och nominera en chef i din närhet!

Se filmen med alla 75 kvinnor på listan

Träffa bland andra Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, Kronan Apoteks vd Hannes Hasselrot och Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd i den digitala sändningen. Film och allt om FKL