Fler nyheter
Nyhet 21 november 2022

Konkurrensklausul: Därför ska du vara försiktig

Konkurrensklausuler är vanliga i anställningsavtal för chefer. Men du gör bäst i att vara försiktig med vilka villkor du accepterar.

Vad är en konkurrensklausul?

Med en konkurrensklausul kan arbetsgivaren under en period hindra dig från att börja jobba hos konkurrenter efter att du avslutat din anställning. Hur lång tid klausulen gäller kan variera.

Konkurrensklausulen är ett skydd för arbetsgivaren och en nackdel för dig som chef eftersom den hindrar dig från att utöva ditt yrke och nyttja den kompetens du samlat på dig.

Om du accepterar en konkurrensklausul

  • Avtala om ersättning under den period som du är begränsad att arbeta var du vill. Arbetsgivaren ska kompensera dig för perioden.
  • Se också till att begränsningen inte gäller under så lång tid.
  • Vad som anses som konkurrerande verksamhet ska vara tydligt.

Det är viktigt att du är beredd att följa en överenskommen konkurrensklausul. Om du skulle bryta mot den kan du få krav på skadestånd och hamna i en domstolsprocess. 

Konkurrensklausuler vid uppsägning

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist är det vanligaste att avtalade konkurrensklausuler inte gäller. Vid egen uppsägning ska du inte acceptera att ta på dig konkurrensförbud när du slutar, du har ingen skyldighet att göra det om det inte var avtalat sedan tidigare.

Konkurrensklausul för dig som är vd

Det är vanligt att anställande organisation vill att vd-avtalet ska innehålla en konkurrensklausul. Fundera på vad en sådan klausul innebär för dig och kom ihåg att avtala om rätt till ersättning under konkurrensbegränsningen och att det rör en begränsad period.

Mer om konkurrensklausuler och chefsavtal