Fler nyheter
Nyhet 22 juni 2021

Ledaravtalen inom privat sektor – vad innebär de för dig som medlem?

Ta hjälp av ny film för att få koll på hur Ledaravtalen påverkar lönesättningen, både i din roll som chef och som anställd. Filmen riktar sig till dig som är verksam inom privat sektor.

Ledaravtalen står för en företagsnära lönebildning. Ledarskapets möjligheter att skapa verksamhetsutveckling är i fokus och utgångspunkten är att de ekonomiska förutsättningarna för lönebildningen skapas på det enskilda företaget.

Centralt i Ledaravtalen är insikten om att alla verksamheter vinner på att sätta löner baserat på samspelet mellan verksamhetsmålen och chefernas prestationer. Chefer som utvecklas och bidrar till verksamhetens utveckling, ska också ha en bra löneutveckling. Bra chefer ska ha en bra lön, helt enkelt.

Som ett stöd för en ökad förståelse för vad Ledaravtalen betyder för dig som medlem i Ledarna har vi sammanställt följande film.