Fler nyheter
Nyhet 18 juni 2020

Ledarnas kongress 2020 genomförs digitalt den 21 oktober

Vid styrelsemöte den 17 juni beslutade Ledarnas förbundsstyrelse att Ledarnas kongress ska genomföras digitalt den 21 oktober 2020.
Kongressen genomförs digitalt den 21 oktober.

Orsaken till beslutet är det rådande läget med covid-19 som gör att vi befinner oss i en situation där det inte är lämpligt med en fysisk kongress. Det råder även stora oklarheter kring hur läget med pandemin kommer att vara i höst.

Kongressen genomförs i sin helhet, vilket innebär att alla motioner och förslag kommer att behandlas.

Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Allt om kongressen och inkomna motioner hittar du på sidan Kongress 2020.