Fler nyheter
Nyhet 18 oktober 2023

Liza Jonson, vd Swedbank Robur, vinner Hållbart ledarskap 2023

Stort grattis till Liza Jonson, vd Swedbank Robur, som utsetts till vinnare av priset Hållbart ledarskap. Priset delas ut av Nätverket för hållbart näringsliv där Ledarna ingår i juryn.
Liza Jonson.

Priset Hållbart ledarskap tilldelas personer som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

Juryns motivering

Med över 2 000 miljarder kronor i förvaltat kapital har Liza Jonson som CEO på Swedbank Robur en nyckelposition i Sveriges, Nordens och världens hållbara omställning. Genom att tydligt ta på sig ledartröjan kring hållbara placeringar visar hon vägen framåt – för den egna organisationen såväl som för konkurrenter och samhället i stort.

Liza Jonson har gjort hållbarhetsstrategin till en naturlig del av affären och i den dagliga verksamheten på Swedbank Robur. Hon bidrar med mod och framåtanda till arbetet med hållbara placeringar som nu är integrerat i alla företagets fonder. Samtidigt är hon en framgångsrik lagspelare – internt men också externt och internationellt, där hon deltagit i flera stora hållbarhetssamarbeten.

Utan färdigt facit lyckas Liza Jonson orientera sig och peka ut riktningen som beskrivs i Swedbank Roburs vision: To be a world leader in sustainable value creation. Här finns både ambitiösa klimatmål i linje med Paris-agendan 2025 och målsättning om klimatneutralitet år 2040. Samtidigt driver hon på det utmanande arbetet med hållbar kompetensutveckling inom den egna organisationen.

Som helhet går hållbarhetsstrategin ut på de tre delarna inkludera, exkludera och engagemang. När visionen bryts ned har det bland annat resulterat i att de tidigare cirka 300 årliga bolagsdialogerna ökat till över 1 500.

Bland förändringarna som skett under Lisas ledning är att Swedbank Robur har halverat CO2-avtrycket i fonderna de senaste fem åren, samt exkluderat alla fossila bolag men investerat i de bolag som har en tydlig klimatomställningsplan.

Liza Jonson beskrivs som en person som erkänner sina egna svagheter, lyfter fram och inkluderar andras styrkor, ser till att individer utvecklas och arbetar tydligt med mångfald.

Lisa är därmed en mycket värdig vinnare av Hållbart ledarskap 2023!

Ledarnas representant i juryn, ekonomichef Kati Almqvist, säger så här om vinnaren:

– Liza Jonson är en förebild på många sätt. Med sitt ledarskap inom hållbara investeringar visar hon riktningen för framgångsrika och hållbara företag, inte bara inom bankbranschen utan för hela näringslivet. Hon är en modig ledare som visar både styrka och sårbarhet, och hon jobbar aktivt med kompetensutveckling och mångfald.

Mer om priset och ledare som jobbar hållbart