Fler nyheter
Nyhet 2 februari 2024

Lönesamtal – också för chefen!

Som chef står du inför utmaningen att effektivt hantera löneprocessen, både som ledare och som anställd. Det gäller inte minst lönesamtalet. Ta hjälp av podden Chefsrådgivarna, som fokuserar på hur lön och prestation hänger ihop.
Ledarnas Peder Bertilsson, Anki Udd och Per Karseland.

Lönesamtalet är inte bara en diskussion om lönenivåer; det är en komplex process av förberedelser, förväntningar och bedömningar. Det bör inte heller vara en isolerad händelse, utan del av en löpande kommunikations- och avstämningsprocess under året.

Dialog a och o

I poddavsnittet om lön och prestation, som programleds av ledarskapsutvecklare Anki Udd, betonar Ledarnas experter chefsrådgivare Per Karseland och lönestrateg Peder Bertilsson behovet av kontinuerlig dialog under året mellan chef och medarbetare kring hur verksamheten utvecklas. En pågående dialog medför att både chef och lönesättande chef bör vara väl förberedda och medvetna om varandras förväntningar och måluppfyllnad inför lönesamtalets genomförande.

Förbered dig inför lönesamtalet

Ett annat område som tas upp är vikten av förberedelser inför lönesamtalet. Ge dig själv tid till eftertanke kring verksamhetsåret som gått. Experterna trycker på nyttan med att gå igenom både verksamhetens mål och de personliga målen.

Fokusera inte bara på mätbara mål i form av resultat utan lyft även hur du har agerat vid olika situationer och händelser. Tänk på att en bra prestation inte alltid måste vara att du uppnår alla uppsatta mål, utan att det också handlar om vilka förutsättningar du har haft för att nå dem och hur du utövat ditt ledarskap.

I avsnittet får du också höra om Industriavtalets lönenormerande ”märke” och hur Ledarna förhåller sig till det, möjligheterna med lokal lönebildning och i övrigt allmänna frågor kring lönesättning.

Lyssna direkt

Mer om lön och ledarskap