Fler nyheter
Nyhet 14 september 2023

Nio tips: Ta makten över din tid

Hinner du inte riktigt med? Här får du nio tips som hjälper dig som är chef att ta makten över din tid.
Ta kontroll! Börja med att tydliggöra ditt chefsuppdrag.
  1. Klargör ditt chefsuppdrag. Om du inte säkert vet vilka förväntningar som finns på dig, och vad som är viktigast i ditt uppdrag, får du svårt att prioritera. För att kunna prioritera rätt måste du vara säker på vart du är på väg.
  2. Skapa regler för när du vill vara nåbar och när du vill stänga ner för att komma in i ett flow.
  3. Delta i meningsfulla möten. För varje möteskallelse, fråga dig alltid: Vad är syftet med mötet? Vilken är min roll på mötet? Vad ska jag bidra med? Är det någon av mina medarbetare som hellre borde delta?
  4. Stanna upp och reflektera. Vad har du gjort och vart är du på väg? Gör det dagligen för att ge dig själv kontroll genom helikopterperspektivet.
  5. Avsätt egen tid. Du behöver inte vara tillgänglig och ha ”öppen dörr” hela tiden. Avsätt med viss frekvens egen tid då du får arbeta utan avbrott.
  6. Skapa dig en hållbar struktur och lär dig dina viktigaste verktyg för att kunna frigöra tid till det som skapar resultat, kontroll och balans.
  7. Stäng ner inkorgen när du inte aktivt jobbar med den. Bestäm en till två tider under dagen när du arbetar med inkommen e-post.
  8. Ta reda på målet och gör det tydligt för alla berörda. Planera för hur du ska nå målet och säg nej till saker som inte skapar resultat i linje med organisationens och dina mål.
  9. När du är ledig, var ledig! Har du fikarast, lunch, är ledig på kvällar och helger så var just det, ledig. Kroppen behöver återhämtning och vila.

Tipsen är skrivna av Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna med fokus på hållbarhet, Micke Darmell, mötesevangelist och författare av boken Uppkopplad eller avkopplad, samt Mansur Köyluoglu, utbildare och coach i hur man arbetar smartare utan att förlora varken hälsa eller tid.

Läs mer: Hållbara chefer – att vilja och kunna verka som chef över tid