Fler nyheter
Nyhet 21 oktober 2022

Nya möjligheter att studera när du är anställd

Från 1 januari 2023 finns nya möjligheter för dig som är anställd att kompetensutvecklas genom studier. Har du behov av att stärka din ställning på arbetsmarknaden – ansök redan nu.

Offentligt omställnings­studiestöd

Det nya offentliga omställningsstudiestödet är det ekonomiska stöd du kan få via CSN när du vidareutbildar dig. Du kan få stödet i max 44 veckor om du studerar på heltid.

En stor skillnad mot vanligt studielån är att bidragsdelen är hela 80 procent av lönen upp till 21 300 kronor i månaden. För anställda med kollektivavtal kommer parterna att fylla på bidraget ytterligare.

Det är du som avgör vad du ska studera, men utbildningen ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.

Kompletterande kollektivavtalat studiestöd

I många kollektivavtal har nu införts ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd, utöver det offentliga omställningsstudiestödet. Du kan även få ett kortvarigt studiestöd om du vill studera kortare än en vecka.

För att få omställningsstudiestöd behöver du visa att utbildningen du vill läsa stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det gör du genom att vända dig till den omställningsorganisation du tillhör, som utfärdar ett intyg. Det är också hos omställningsorganisationen du ansöker om det kompletterande kollektivavtalade studiestödet.

Mer information och länkar

Bakgrund

Strax före midsommar skrev arbetsmarknadens parter PTK och Svenskt Näringsliv under ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Liknande regler har sedan införts på stora delar av arbetsmarknaden. Tillsammans med ny lagstiftning ger det dig som anställd nya möjligheter att kompetensutvecklas.