Fler nyheter
Nyhet 19 januari 2023

Sexuella trakasserier på jobbet – så gör du

Som chef, och företrädare för arbetsgivaren, har du ansvar för att arbeta förebyggande och långsiktigt mot sexuella trakasserier – och såklart även att agera när problem uppstår.
Sexuella trakasserier kan vara fysiska eller verbala.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering och de kan vara verbala och fysiska. De kan bestå av kommentarer och ord, som ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Att någon tafsar eller kastar närgångna blickar är också exempel på sexuella trakasserier liksom olämpliga bilder av sexuell natur.

Arbete mot sexuella trakasserier

  • För att kunna arbeta förebyggande behöver alla på arbetsplatsen veta var gränserna går. Prata om vad som är ett oacceptabelt beteende och jobba aktivt för att bryta eventuell tystnadskultur.
  • Se till att ni har skriftliga rutiner och riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier. Rutinerna ska vara aktuella och tydliga och enkla att omsätta i praktik.
  • Om du får vetskap om att något olämpligt hänt ska du agera snabbt och visa ditt stöd för den som är utsatt.
  • Håll dig uppdaterad. Läs på, sök information och ta hjälp av proffs.
  • Arbeta för en inkluderande arbetsplats och agera som den förebild du är.

Att stötta en medarbetare som blivit utsatt

Ta din medarbetare på allvar. Var förstående för att den utsatta personen är upprörd och var empatisk utan att ta ställning i skuldfrågan. Erbjud samtalsstöd via företagshälsovården eller annan oberoende part utanför organisationen. Se till att en utredning görs, som går till botten med vad som har hänt. Ta gärna hjälp av hr eller motsvarande samarbetspartner.

När du som chef blir utsatt

Prata med din egen chef, eller vänd dig till hr om situationen är sådan att du inte vill prata med din chef. Du kan också alltid vända dig till ditt fackförbund för stöd. Försök att vara så konkret som möjligt när du beskriver det du blivit utsatt för, se till att spara eventuellt skriftligt material. Ställ krav på arbetsgivaren att göra sin del genom att starta en utredning. Be om hjälp och stöd i form av samtalsstöd från en oberoende part utanför organisationen.

Sexuella trakasserier kan vara brottsliga handlingar, som förtal, grovt förtal eller förolämpning, olaga integritetsintrång, kränkande fotografering, ofredande eller sexuellt ofredande. Därför bör du polisanmäla sexuella trakasserier.

Mer om sexuella trakasserier