Fler nyheter
Nyhet 18 december 2018

Stockholm har Sveriges yngsta chefer

Ledarna har sammanställt siffror från SCB som visar att drygt 21 procent av Sveriges chefer är över 55 år. Äldst är de i Västerbotten, medan Stockholm har de yngsta.
Chefsförsörjningen måste säkras, säger Ledrnas ordförande Andreas Miller.

– Vi måste tänka över hur chefsförsörjningen ska säkras när 55-plussarna går i pension, säger Andreas Miller, Ledarnas ordförande. Bilden av vem som kan bli chef måste breddas.

Att chefskåren åldersmässigt är långt ifrån representativ för arbetslivet är delvis naturligt, med tanke på att många vill arbeta en tid innan de är beredda att ta på sig chefsrollen. Det är heller ingen nackdel med erfarenhet. Ingen ska diskrimineras från chefsuppdrag på grund av ålder.

Men framtidens chefsförsörjning är viktig för både näringsliv och offentlig sektor, och för att inte Sverige ska stå ledarlöst är återväxten avgörande. I en undersökning tidigare i år visade det sig att svenskens sinnebild av en chef är en medelålders vit man.

– Rekrytering och befordran kan inte ske enligt gamla schablonmässiga rutiner om vi vill att Sverige ska kunna stå sig i den internationella konkurrensen, säger Andreas Miller. Dörrarna till chefskapet måste öppnas för fler så att innovation, kreativitet och produktivitet kan blomstra.

Den demografiska statistiken är baserad på uppgifter ur SCB:s register för yrkesstatistik.

Lista över Sveriges län och andelen chefer som är 55+.