Fler nyheter
Nyhet 14 juni 2021

Ursula von der Leyen stöttar CEC:s jämställdhetsrapport

Tidigare i våras tog den europeiska chefsorganisationen CEC fram en jämställdhetsrapport. Den har bland annat skickats till Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. I ett brevsvar stöttar hon rapportens huvudslutsatser, och arbetar gärna vidare med CEC i jämställdhetsfrågan kopplat till chefskap och ledarskap.
Ebba Öhlund, biträdande förbundssekreterare och styrelseledamot i CEC.

Vi ställde några korta frågor till Ebba Öhlund, biträdande förbundssekreterare hos Ledarna och styrelseledamot i CEC.

Vad är Ursula von der Leyens respons?

– Att det saknas för många kvinnor på chefsnivå. De är inte tillräckligt representerade på högre beslutande positioner och i de tunga ekonomiska besluten. Det är ett problem att kvinnor är underrepresenterade i ledande positioner.

Vad vill hon göra åt det då?

– Kvotering är ett effektivt sätt att öka andelen kvinnor i företagsstyrelser, så det är något hon vill trycka på. Von der Leyen har tagit fram en jämställdhetsstrategi 2020-2025 för EU och är den första att ha tillsatt en jämställdhetskommissionär.

Vad innebär jämställdhetsstrategin?

– Målet är ett EU där alla – kvinnor/män, flickor/pojkar – i all sin mångfald fritt kan välja sin väg i livet. Där alla har samma möjligheter att utvecklas och där alla kan delta i och leda vårt samhälle på lika villkor.

Vad blir nästa steg?

– Vi är väldigt glada över att Ursula von der Leyen vill samarbeta med CEC, så för oss handlar det om att kunna hitta aktiviteter där vi tillsammans kan lyfta jämställdhet bland EU:s chefer.

Läs rapporten: Ny jämställdhetsrapport kartlägger läget i Europa