Fler nyheter
Pressmeddelande 27 november 2019

9 nyanser av chefen – vilka är viktigaste egenskaperna?

Tävlingsinriktad. Kompetent. Omtänksam. Är det viktiga egenskaper för en chef? Idag släpper Sveriges chefsorganisation Ledarna rapporten 9 nyanser av chefen – vilka egenskaper är viktigast?. Rapporten är en första del i ett större forskningsprojekt med målet att få svar på frågan varför fler män än kvinnor är chefer.

– Att traditionellt sett manliga egenskaper premierats vid chefstillsättningar har länge setts som en förklaring till varför det är fler män än kvinnor på chefspositioner. Resultaten i denna rapport tyder på att en förändring är på gång, att traditionellt sett kvinnliga egenskaper värderas högre som chefsegenskaper, säger fil. dr. Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna och författare till rapporten.

De två egenskaper som respondenterna i denna undersökning främst värderar som viktiga för chefer är kompetent och samarbetsinriktad. Respondenterna anser att det är betydligt vanligare att chefer som är kvinnor är kompetenta och samarbetsinriktade, än att chefer som är män är det.

Ledarna vill att rätt chefer rekryteras och på rätt grunder. För att chefsförsörjningen ska kunna säkras på svenska arbetsplatser får inte kvalificerade personer förbises, särskilt nu när Sverige har många pensionsavgångar framför sig.

– Vi vill uppmuntra till en rekrytering där chefskandidaternas individuella lämplighet för jobbet sakligt prövas. Vi vill att resultaten från rapporten ska komma till användning för chefer och chefsrekryterare, så att de inte styrs av omedvetna faktorer när de bedömer en chefskandidats individuella lämplighet, säger Joakim Pettersson, chef Samhälle & Utredning på Ledarna.

Att en så stor andel av respondenterna anser att det är vanligare att chefer som är kvinnor är kompetenta, talar för att det fortfarandeställs högre krav på kvinnor än på män som vill bli, och stanna kvar som, chefer.

Här läser du rapporten: 9 nyanser av chefen – vilka egenskaper är viktigast?.

Om rapporten

Ledarna driver, tillsammans med Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet, ett forskningsprojekt vars syfte är att få bättre kunskap om rekryteringsprocesser och förståelse för varför det är fler män än kvinnor på chefspositioner. Målet är att den kunskapen kommer till användning för att bättre förstå betydelsen av förväntningar på och föreställningar om kvinnor och män från chefers och chefsrekryterares sida.

Detta är den första rapporten från projektet, baserad på en undersökning bland Ledarnas medlemmar. Författare till rapporten är Ledarnas chefsekonom, fil. dr. Anna Thoursie.