Fler nyheter
Pressmeddelande 23 april 2019

Chefens chef – hjälper eller stjälper

Fyra av tio chefer lämnar sin chefstjänst. En färsk forskningsstudie har följt upp 55 chefer efter 11 år och resultatet visar tydliga indikationer på vad som får en chef att lämna sitt uppdrag. Nyckeln till att stanna som chef är stöd från närmaste chef och ett uppmuntrande och rättvist ledarskap från denne. Det visar rapporten ”Chef i nöd och lust” som Sveriges chefsorganisation Ledarna lanserar idag.

– De som överväger att lämna sitt chefsuppdrag anger främst arbetsbelastning, dåligt ledarskap och otydlighet som skäl för detta. Mest påfrestande i chefers vardag är hög arbetsbelastning som inte ger tid till det man uppfattar som viktiga arbetsuppgifter, säger Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna.

Som ett komplement till forskningsstudien redovisas i rapporten även resultat från Chefsbarometern, en undersökning genomförd av Novus där 1 042 chefer deltagit.

Runt hälften av deltagarna i både forskningsstudien och Chefsbarometern säger att negativa attityder hos medarbetare och kollegor, krånglig administration och hämmande strukturer bidra till minskad motivation att fortsätta som chef.

Det cheferna menar är mest utvecklande i rollen är relationer – givande kollegor och medarbetare och mötet med andra människor.

– Att utveckla verksamheter och driva dessa i positiv riktning är ett tydligt tema i de intervjuer som vi gjort, säger forskaren Robert Holmberg, universitetslektor vid Lunds universitet, som har lett forskningsstudien.

Nycklar till att behålla cheferna

  • Stötta nya chefer över tid för att komma in i sin chefsroll för att nå ökad trygghet och hållbarhet. Med erfarenhet ökar chefers sociala skicklighet, trygghet i rollen och graden av inflytande.
  • Det som minskar motivationen på sikt till att fortsätta som chef är negativa attityder hos medarbetare och kollegor, krånglig administration och hämmande strukturer samt närmaste chefs ledarskap. Låt chefen istället vara chef!
  • Det som upplevs stödjande i chefers vardag är en bra chef, kollegor och medarbetare; fungerande administrativt stöd och stimulerande arbetsuppgifter.

Här läser du rapporten och forskningsstudien

Information om forskningsstudien

Forskare vid Lunds universitet har följt upp en grupp chefer som deltog i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer år 2007-2008. Syftet med studien var att följa upp deltagarnas arbetsförhållanden och karriärutveckling. I sin studie redogör de för olika aspekter av organisatoriska förutsättningar och arbetsmiljö, personliga färdigheter och egenskaper samt välbefinnande och hälsa hos deltagarna. (Hållbara chefer 10 år senare – uppföljning av forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer. R. Holmberg m.fl. Lunds universitet, 2018)

Information om Novus-undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Ledarna. 1 042 chefer deltog och svarsfrekvensen uppgick till 52 procent.

För mer information

Ledarnas pressjour 08-598 99 333, e-post: pressjour@ledarna.se

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.