Fler nyheter
Pressmeddelande 15 februari 2017

Ledarnas chefslönestatistik 2017: Svenska chefer ingen maktelit

Genomsnittschefen i Sverige tjänar 45 500 kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar. Det visar färsk statistik från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

– Den nästan utslitna mediebilden av enorma löner och utsvävande förmåner stämmer inte in på den stora majoriteten chefer, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna. I många fall går det att ifrågasätta om ledarskapet och dess nyckelroll för företag och organisationer faktiskt värderas tillräckligt högt.

I Stockholms län tjänar cheferna mest i landet, 52 000 kronor i månaden. I botten finns cheferna i Södermanlands län med 40 200 kronor i månaden. Finanschefer och divisionschefer hör till de chefer som tjänar mest. Processoperatörer och städledare är de som tjänar minst.

– Ledarnas syn på lön är att alla verksamheter vinner på en tydlig koppling mellan chefens prestation och verksamhetens resultat. För att behålla kompetens och även locka nya förmågor behöver vi därför värdesätta och premiera det goda ledarskapet, säger Annika Elias.

Sett till hela landet bytte 25 procent av cheferna jobb under 2016. 16 procent bytte till ett nytt jobb hos samma arbetsgivare medan 9 procent började hos en annan arbetsgivare. Att byta jobb är fortfarande ett bra sätt att få upp sin lön.

Chefslöner 2017 – en sammanfattning

  • Medianlönen för en chef är 45 500 kronor per månad.
  • Tre av tio chefer har rörliga lönedelar, till exempel bonus.
  • Finanschefer och divisionschefer tjänar mest.
  • Processoperatörer och städledare är de chefer som tjänar minst.
  • Kvinnor tjänar sämre även om de i snitt har högre utbildning än män.
  • Chefens övertidstimmar ökar.
  • Rapporten tar även upp löneskillnaderna mellan landsting, privat, statlig och kommunal sektor.

Om rapporten

Materialet är insamlat under september och oktober 2016 som en totalundersökning via webbenkät till Ledarnas samtliga yrkesverksamma medlemmar med anställning och e-postadress. Totalt ingår 29 918 individuppgifter i den färdiga statistiken. Svarsfrekvens efter bortfallsberäkning är 44 procent.

Läs hela rapporten här

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 97 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.