Fler nyheter
Pressmeddelande 7 april 2021

Samarbete ökar förändringstakten i den gröna omställningen

Ledarna har inlett ett samarbete med NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv med syftet att öka förändringstakten i den gröna omställningen, skapa medlemsnytta och bidra till ökad kompetens inom hållbarhetsområdet.

Trots att hållbarhet är mer i fokus än någonsin tappar Sveriges chefer farten i arbetet. Enligt Ledarnas Hållbarhetsbarometer upplever bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar att deras uppdrag är tydligt. Det är en betydande minskning jämfört med år 2014 då nästan sex av tio såg sitt hållbarhetsuppdrag som tydligt.

– Chefens roll i den gröna omställningen är helt central. Chefer gör skillnad och vi vet att de vill vara med och ställa om. Men om hållbarhetsuppdraget är otydligt riskerar omställningen att bromsa in. Därför är vi så glada över vårt nya samarbete med NMC. Tillsammans kan vi ge chefer rätt förutsättningar att leda omställningen, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är ett branschöverskridande nätverk och en mötesplats för omkring 200 företag och organisationer. I nätverket delas kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett hållbart och framgångsrikt näringsliv. NMC har ett uppskattat mentorskapsprogram som under året även kommer att erbjudas till Ledarnas medlemmar. Syftet med programmet är kunskapsöverföring i ledarskaps- och hållbarhetsfrågor.

– Genom samarbetet med NMC kan vi bidra till att öka förändringstakten i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra 95 000 medlemmar är ambassadörer som både kan och vill påverka, säger Andreas Miller.

I oktober delar NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv ut priset Hållbart Ledarskap till en vd eller någon med motsvarande befattning som genom kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller i samhället i stort. I år sitter Ledarna med i juryn som utser 2021 års vinnare samt samarrangerar tillsammans med NMC ett webbinarium med slutkandidaterna till priset.

– Vi ser många möjligheter med vårt nya samarbete eftersom det väver samman två av de kanske viktigaste frågorna på näringslivets agenda – nämligen hållbarhet och ledarskap. Tillsammans skapar vi en möjlighet att lyfta frågor som tydliggör ledarskapets roll i den hållbara omställningen samtidigt som vi når en större målgrupp för mentorskapsprogrammet och priset Hållbart Ledarskap, säger Zara Berglund, tf generalsekreterare för NMC.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.