Fler nyheter
Rapport 14 december 2023

Hållbarhetsbarometer 2023

Omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle kommer att innebära stora förändringar för svenskt näringsliv. Ledarna undersöker återkommande hur Sveriges chefer förutsättningar ser ut.

Omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle kommer att innebära stora förändringar för svenskt näringsliv. För att en hållbar omställning ska kunna ske på ett effektivt sätt behöver därför chefer på alla nivåer vara rustade för att leda i förändring.

Därför har Ledarna under flera år genomfört en undersökning om chefernas uppfattning och förutsättningar när det kommer till att arbeta med hållbarhetsfrågor. För 2023 års hållbarhetsrapport har fokus legat på miljömässig hållbarhet.

Läs hela rapporten: Hållbarhetsbarometern 2023

Fakta ur 2023 års hållbarhetsrapport

  • 71 procent av cheferna säger att det ingår i deras uppdrag att arbeta med hållbarhet.
  • 87 procent av de chefer vars uppdrag inkluderar hållbarhet arbetar med miljömässig hållbarhet.
  • 44 procent av cheferna svarar att det är tydligt eller mycket tydligt vilka resultat de förväntas nå inom sitt ansvarsområde avseende miljömässigt hållbar utveckling.
  • 30 procent av cheferna svarar att det är ganska eller mycket otydligt vilka resultat de förväntas nå inom sitt ansvarsområde avseende miljömässigt hållbar utveckling.
  • 58 procent av cheferna anser att de har goda kunskaper inom miljömässigt hållbar utveckling.
  • 69 procent av cheferna svarar att deras organisation har en etablerad miljömässig hållbarhetsstrategi. Av dessa tycker i sin tur 67 procent att strategin är tydlig.
  • De vanligaste förekommande alternativen till varför cheferna anser att deras organisation ska arbeta med miljömässig hållbarhet är att behålla/attrahera personal och bidra med stolthet/engagemang (65 procent) samt att det är nödvändigt med tanke på omvärldsfaktorer (64 procent).
  • 54 procent av cheferna anser att det största hindret för att deras organisation ska bli mer miljömässigt hållbar är brist på tid och resurser.
  • 80 procent av cheferna svarar att de behöver kompetensutveckla befintlig personal för att öka kunskapen inom miljömässig hållbarhet.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i samarbete med Novus från 29 juni till 13 augusti 2023 och besvarades av 1 420 chefer i Ledarnas medlemspanel, vilket innebar en svarsfrekvens på cirka 36 procent.