Fler nyheter
Rapport 11 maj 2016

Glastaket består – 50 år till jämställdhet på den högsta chefsnivån

En ny rapport visar att chefer som är kvinnor arbetar gratis 33 minuter om dagen.

Färska siffror visar också hur fördelningen av vd:ar som är kvinnor fördelar sig – län för län.

Sveriges chefsorganisation Ledarna har sedan 2012 kartlagt hur jämställd chefsmarknaden är.

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2016: Glastaket består – 50 år till jämställdhet på den högsta chefsnivån

Pressmeddelande 2016-05-11: Kvinnor jobbar gratis 33 minuter om dagen