Fler nyheter
Rapport 10 maj 2017

Tiden går – attityder består

Ledarnas sjätte jämställdhetsrapport visar att det fortfarande finns alldeles för få kvinnor på de högsta positionerna, och att det är stor skillnad i lön mellan könen.

En attitydundersökning bland de som nu träder in på arbetsmarknaden visar dessutom att män och kvinnor har olika bilder av sina möjligheter ifråga om lön och karriär. Om inget förändras kommer dagens ojämställda chefsstrukturer och föråldrade normer och förväntningar på kvinnor och män som är chefer därför sannolikt att återskapas.

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2017: Tiden går – attityder består

Pressmeddelande 2017-05-10: Skilda världar i ungas attityder om jämställdhet

Webbseminarium med rapporten som underlag: Om kvinnliga chefers förutsättningar (Youtube)