Ditt resultat

Procentsatserna visar hur du upplever dina kunskaper inom de arbetsrättsliga områdena MBL, LAS och anställningsavtalet – och kan vara en hjälp för dig att fokusera på dina utvecklingsområden.

:
330:-