2012-06-20

Avtalsnyhet: KFS

Ledarna har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarparten KFS för branscherna: Anläggning, Fastighet och Näringsliv, Konsult och Service, Läns- och Regionmuseer, Parkering, Renhållning, Utbildning samt VA.

Löneavtalet är ettårigt och precis som under tidigare år är det också sifferlöst. Lönerevisionen ska gälla från och med den 1 april i år.

Det nya allmänna villkorsavtalet innebär inga större förändringar men innehåller flera förbättringar.

Förbättringarna i avtalet är:

  • Ökad flexibilitet för föräldralediga. Den som är föräldraledig kan få föräldrapenningtillägg från arbetsgivaren även när han/hon delar upp sin ledighet i flera perioder. För att få föräldrapenningtillägg kan man dela upp ledigheten i maximalt tre perioder, förutsatt att varje period är minst 30 dagar i följd. Föräldrapenningtillägg innebär att arbetsgivaren fyller ut en del av glappet mellan din vanliga lön och den föräldrapenning du får från Försäkringskassan.
  • Flexiblare komptid. Det nya avtalet ger möjlighet att ta ut kompensationsledighet senare än 4 månader efter intjänandet, vilket hittills varit gränsen.


Så fort det är möjligt kommer avtal och protokoll finnas på ledarna.se, dröjsmålet beror på att samtliga parter inte skrivit på protokollen.

Det färdigredigerade avtalet publiceras under Ditt avtal så fort det är tillgängligt som pdf.

Text: Uppdaterat: 2012-06-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem