2013-04-18

”Alla ska känna att de bidrar”

Maria Sjödin. Foto: Johan Bergmark

Inflytande över de egna arbetsuppgifterna och det som organisationen vill uppnå. Med den filosofin får Maria Sjödin sina medarbetare att trivas och stanna kvar.
– Men jag vill inte att de ska stanna bara för att de inte har någon annanstans att ta vägen. Om någon har börjat tröttna är jag väldigt generös med tjänstledigheter, säger hon.

Sedan åtta år tillbaka är Maria Sjödin verksamhetschef på RFSL:s förbundskontor i Stockholm. Det är en av de äldsta organisationerna i världen som arbetar för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

– De flesta som börjar jobba här stannar kvar. Men vi motiverar inte personer med lön eller med en traditionell karriär. Det är bara jag och ekonomichefen som är chefer i organisationen, så det går inte att klättra uppåt i någon större utsträckning. Det handlar mer om att ge personer intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, så att de känner att de är en del av ett större sammanhang, säger Maria.

Som chef i en ideell organisation är det tre saker hon vill förena, berättar hon: syftet med verksamheten, vad som är möjligt att finansiera och vilka områden den enskilda medarbetaren vill arbeta med.

– Jag försöker matcha ihop detta så bra som möjligt. Det betyder att det är ganska många hos oss som har arbetat med helt olika saker. Jag tror inte att det bara finns en rätt person till en rätt plats, utan att många olika personer kan passa för många olika saker.

Testa andra arbetsuppgifter

Ibland tar medarbetarna själva upp under ett utvecklingssamtal att de vill testa på andra arbetsuppgifter. Andra gånger är det Maria som initierar det.

– Det är bra om medarbetarna själva är tydliga med vad de skulle vilja göra. Jag tycker att det är viktigt att som chef vara modig och låta folk pröva saker. Någon gång måste bli den första.

RFSL är en ideell organisation, men Maria Sjödin tycker att deras sätt att arbeta även går att använda inom andra sektorer.

– Det finns en helhet i alla organisationer. Jag tror inte att det här är så resurskrävande, utan det handlar om att få alla att känna att de bidrar till helheten.

Om arbetet är väldigt lustfyllt styrt, finns det då inte en risk att mindre attraktiva arbetsuppgifter faller mellan stolarna?

– Så kan det definitivt vara. Därför måste man ha personer med olika intressen anställda. Jag har exempelvis fått ett ökat behov av personer som är administrativt lagda. Alla människor har roliga och tråkiga arbetsuppgifter, det handlar om att hitta en balans. Ibland får man som chef kanske förklara att ”i år kommer du inte att kunna ha arbetsuppgifter som är på din favoritlista”. Är diskussionen öppen brukar det inte vara ett problem, menar Maria.

Utveckla medarbetarnas kompetens

På en kurs för många år sedan lärde hon sig att det finns två huvudsätt för en ledare som vill utveckla medarbetarnas kompetens: antingen kan de skicka dem på externa utbildningar, eller låta dem ta sig an nya utmanande projekt på jobbet. Det sistnämnda är något Maria verkligen har tagit fasta på, och hon råder andra chefer att våga göra detsamma:

– Att ge någon nya arbetsuppgifter kommer att leda till att de lär sig nya saker. Men om en medarbetare gör något för första gången måste det också vara okej att misslyckas. Det är en viktig del i det här med att behålla sin personal.

Inom den ideella sektorn är det vanligt med projektanställningar, berättar Maria.

– När projektet är slut går medarbetarna sedan vidare någon annanstans. Så jobbar inte jag. Jag flyttar hellre om och låter folk jobba 50 procent med en sak och 50 procent med en annan. Det är så vi ackumulerar kompetens hos oss. Vårt syfte och vårt existensberättigande handlar om att påverka samhället i Sverige och i resten av världen. Vi behöver hela tiden lära oss nya saker och utveckla det. Det är den absolut främsta anledningen till att vi vill behålla personalen, säger hon och fortsätter:

– Chefer kan ibland ha en tendens att slänga sig med floskler som ”det är människorna som är kapitalet”. Men i en sådan här organisation är det faktiskt det.

Bevilja tjänstledigt

Maria Sjödin poängterar att hon vill att medarbetarna ska stanna för att de verkligen vill det. Börjar någon känna sig ”färdig” är hon generös med att bevilja tjänstledigt.

– För mig är det obegripligt varför fler inte är det. Jag tycker att det är dålig personalpolitik och dålig organisationspolitik. Det är mycket prov-, projekt- och visstidsanställningar i dag och det gör att tröskeln att gå från en fast anställning till att pröva något nytt är hög. Jag vill att de som jobbar hos mig ska göra det för att de vill det, inte för att de inte har någon annanstans att ta vägen. Eller för att de inte vågar säga upp sig från en tillsvidareanställning för att testa något nytt.

Väljer en medarbetare att återvända efter avslutad tjänstledighet har han eller hon med sig nya, värdefulla erfarenheter, resonerar Maria.

– Går personen vidare utökas vår organisations nätverk och vi får goda kontakter på ett annat ställe.

 

Maria Sjödin

Jobb: Verksamhetschef på RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.
Ålder: 42.
Bor: I Stockholm.
Karriär i korthet: Har tidigare arbetat som konsult, med användardokumentation, användarstöd och utbildningar. Har också varit förtroendevald och haft posten som vice ordförande i RFSL.
Senaste kontakten med Ledarna: På ett frukostseminarium.
Så många rapporterar direkt till Maria: 20.

 

Foto: Johan Bergmark

Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2013.

Uppdaterat: 2013-04-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem