2013-12-18

”Bestäm en nivå och följ den”

"Bestäm en nivå och följ den. Sen bör du själv föregå med gott exempel". Det säger Mattias Airiman, underhållsledare på Löfbergs. Läs hans tips om hur du lyckas med klimatarbetet.

Vilka är dina viktigaste råd för att lyckas driva ett framgångsrikt arbete med att minska klimatutsläpp?

– Jag ser att varje gång jag gör en investering i fabriken så ska jag väga den i vinsten i ökad hållbarhet och minskade utsläpp. Vi har gått med i Hagainitiativet med målet att till 2020 nå en 40-procentig minskning jämfört med klimatutsläppen 2005.

Vi gjorde många insatser på 90-talet så vi har ett tufft arbete att hitta åtgärder som tar oss till en högre nivå.

Hur involverar du dina medarbetare och kollegor i klimatarbetet?

– Det viktigaste är att man är öppen och talar om att man gör det här för nästa generation. Sen ska vi lyfta målet och vara tydliga med vilket det är. Och att du föregår med gott exempel. Där vill jag framhålla att det är viktigt att du rättar till utan att ständigt påpeka, exempelvis om det handlar om källsortering.

Vilka är de största utmaningarna?           

– Utmaningarna är att prestera minskningar som innebär att du investerar i något som är dyrare att köpa in men som kommer att leverera vinst och betalar sig på sikt, men som kommer att leverera vinst och betalar sig på sikt. Att göra en livscykelanalys kan vara ett värdefullt hjälpmedel som kan visaatt det kan vara lönsamt på längre sikt.

Vilka vinster ser du med att minska era utsläpp?

– Det finns tydliga företagsekonomiska vinster med de satsningar vi gör. Men skillnaden är att det oftast tar längre tid.

Hur arbetar den högsta ledningsnivån med klimatfrågan?

– Som jag nämnde tidigare var vi tidigt ute med hållbarhetsarbete, exempelvis att ta in ekologiska och rättvisemärkta produkter. Nu har vi stora utmaningar att nå till nästa nivå. Vi har en ledningsgrupp som satt ett tydligt mål men samtidigt är det svårt att diskutera på detaljnivå. Exempel på en sådan fråga är vårt arbete med att hitta en ersättning till propan som vi idag driver vårt kafferosteri med idag. Det skulle kunna vara biogas men frågan är inte helt enkel.

– Ju högre upp i ledningsnivån du kommer desto mer handlar det om siffror. Jag är stolt över att vi har tagit beslutet att minska våra utsläpp med 40 procent. Det finns ett engagemang kring det men samtidigt är inte alla detaljer på vägen är lika tydliga. Där ligger utmaningen. Vi ska visa för ledningen att investeringar vi gör är lönsamma, och vilken tid det handlar om för att nå den lönsamheten.

Vad säger du till de chefskollegor som ännu inte kommit igång med sitt klimatarbete?

– Bestäm en nivå och följ den. Sen bör du själv föregå med gott exempel. Ta hjälp av experter som kan visa att du också når ekonomiska vinster. 

Text: Uppdaterat: 2013-12-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem