2009-03-16

Hon är Årets Ledarutvecklare

Christina Franzén.

Ledarna har utsett Christina Franzén, vd och seniorkonsult vid Näringslivets Ledarskapsakademi, till Årets Ledarutvecklare vid Kompetensgalan 2009.

– Det är hedrande att få ett erkännande för det jag tror så starkt på, och därmed få bekräftat att det finns andra som tror på det också. Det betyder mycket för mig som arbetat med ledarskap och jämställdhet så länge, säger pristagaren.

Sedan 1995 är Christina Franzén vd och seniorkonsult på Näringslivets Ledarskapsakademi, som arbetar för att utveckla verksamheter och människor.

– Vår huvudsyssla är utveckling av chefs- och ledarskap i både privat och offentlig verksamhet. Tillsammans med forskare driver vi också forsknings- och utvecklingsprojekt. Chefer och ledare är vår huvudsakliga målgrupp. Vi har ett genusperspektiv och jobbar med genusproblematiken, berättar hon.

Enligt Christina Franzén är det oerhört viktigt att chefer har en medvetenhet om genusfrågor.

– Chefer och ledare ska självklart jobba på lika villkor oavsett om de är män eller kvinnor. Men det är absolut urtydligt att villkoren är olika, se till exempel på löneskillnaden, påpekar hon.

– Och kvinnor som är chefer benämns inte som "chefer" utan som "kvinnliga chefer". De jämförs med en manlig norm. Det som avviker – att de är kvinnor – nämns därför.

Öka förståelsen

Hennes största utmaning i jobbet är att få en större förståelse för genusperspektivets betydelse.

– Det finns fortfarande de som tycker att det är jobbigt att arbeta med de här frågorna. Men genusperspektivet är ett väldigt frigörande perspektiv. Det pekar ju på att förändring är möjlig.

– Idag är det också fler som är involverade i de här frågorna. Livsvillkoren för yngre män som gör karriär har ju också närmat sig kvinnornas, och det finns nu ett större tryck från dem att vara med och bidra i de här frågorna, tillägger hon.

Rätt förutsättningar

Chefer och medarbetare måste ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt, betonar Christina Franzén.

– Alla chefer har inte de villkor de behöver ha – hur ska de då kunna göra bra insatser för andra? Många chefer har för mycket administration och jobbar för långa dagar.

– Jag tror inte på 60-timmars arbetsveckor, att fara som en jojo fram och tillbaka, och samtidigt kunna vara en bra chef och ledare.

Det måste finnas utrymme för relationer och kommunikation – det är grundförutsättningen för ett bra ledarskap, menar hon.

Förstå uppgiften och makten

Enligt Christina Franzén har bra ledare en förståelse för sin uppgift, en känsla av att de jobbar med det som de vill jobba med, och att de tycker att det är roligt att arbeta tillsammans med andra. Att kunna delegera är viktigt.

– Ett bra ledarskap kännetecknas av att du förstår den makt du har, tar den på allvar och fördelar den så att du blir en resurs för de du leder. Bra ledare leder genom andra och förstår att de får något tillbaka – att om medarbetarna utvecklas så utvecklas verksamheten.

– Bra ledare är också otroligt verksamhetsorienterade. De vill nå resultat, och förstår att resultat nås genom samarbete med medarbetarna, säger hon.

"Vi kan ha det bättre"

– Det bästa med mitt jobb är att jag får träffa så många människor, och få inblickar i hur de har det och hur deras verksamheter fungerar. Jag får träffa fantastiska chefer och ledare som verkligen vill göra ett bra jobb. Och jag får mycket feedback på att Näringslivets Ledarskapsakademis arbete verkligen har betydelse – att det vi bidrar med är betydelsefullt.

Hennes drivkraft är en tro på att vi kan ha det så mycket bättre på våra arbetsplatser.

– Jag drivs av min övertygelse att det måste vara maktbalans mellan kvinnor och män. Det är inte schyst att det ser ut som det gör idag. Jag vet att vi kan ha det bättre, och att människor då kan uppnå bättre resultat.

 


Årets Kompetenspris till Ledarutvecklare

Ledarnas pris "Årets Kompetenspris till Ledarutvecklare" ska gå till en person "som på ett föredömligt sätt har utvecklat ledare, förbättrat deras förutsättningar att utöva ledarskap och på så sätt bidragit till att föra ledarskapet i Sverige framåt."

Christina Franzén får priset för att hon: "idogt och vetenskapligt underbyggt har tillfört svensk ledarskapsutveckling det viktiga genusperspektivet i syfte att ge ledare kunskap att agera på ett mer medvetet sätt. Christina Franzén har som konsult med stor övertygelse, uthållighet och framtidssyn gjort skillnad för svensk ledarskapsutveckling."

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem