2013-06-19

”Jag drivs av att se andra utvecklas”

Jenny Worne. Foto: Adam Haglund.

I en bransch i gungning gäller det att leda hållbart på flera plan. För chefen Jenny Worne handlar det om att utveckla medarbetarna för att säkra företagets framtid.
– Allt börjar och slutar med människorna, säger hon.

Att leda en tidningsredaktion innebär att varje dag tänka hållbarhet, i nuet och på lång sikt. Det menar Jenny Worne, fackchef på Hemmets Veckotidning och ansvarig för områdena mat, inredning, trädgård, antikt, mode, skönhet och handarbete.

– När det gäller hållbarhet är det människorna som är viktigast. Allt börjar och slutar med dem. Synen på medarbetarna påverkar allt, som förmågan att nå uppsatta mål, utveckla verksamheten, skapa entusiasm och uthållighet i företaget.

Tidningsbranschen har varit i gungning sedan tjugo år tillbaka. Ökad konkurrens från internet och andra informationskanaler gör att allt fler ska dela på annonsintäkterna. För Hemmets Veckotidning, som grundades 1929, är den trogna prenumerantskaran grunden till upplagan om 186 700 exemplar i veckan. Redaktionen arbetar just nu hårt med förnyelse av produkten och nyligen gick tidningen om sin största konkurrent.

– Jag drivs av att se andra utvecklas. När de lever upp till sin fulla potential får jag en wow-känsla. Det är en kick för mig, medarbetaren och verksamheten. Man måste tycka om människor och vara genuint nyfiken på dem för ett hållbart ledarskap.

Känna sig själv

Men först och främst bör man känna sig själv väldigt väl, säger Jenny.

– Du måste ha god självkännedom, känna till dina drivkrafter och förstå dina egna reaktioner i samspelet med andra. Det är genom att arbeta med mig själv hela tiden som jag blir tydlig gentemot mina medarbetare. Ledarskapet måste jag förtjäna varje dag, det är ett stort förtroende.

I en positiv situation, när något riktigt bra har hänt, gäller det att ställa sig vid sidan av och fråga sig varför det hände, menar Jenny. Hur påverkade jag händelseförloppet? Hur var mitt samspel med andra individer? Och vad kan jag ta med mig till nästa gång? Och omvänt, måste samma frågor ställas vid en negativ situation. Gör man det ser man ett mönster.

– Det är helt klart likartade faktorer bakom varje gång. Dessa måste man kartlägga som ledare och vara medveten om.

Kommunikation och trygghet

Men, tillägger hon, det gäller också att veta vad som är rimligt att förändra och hur mycket.

– Men små steg gör en stor skillnad i slutänden. Ofta handlar det om kommunikation och trygghet. Om medarbetarna till exempel känner att de har möjlighet att nå sina mål mår de bra, det behövs en trygg miljö för att uppnå något.

Först i en säker omgivning vågar människorna visa sin fulla potential, menar Jenny, som hela tiden letar efter nya sidor hos sin personalstyrka. Ofta finner hon det också.

– Det finns så mycket under ytan. Ser jag någon som har talang för att planera kanske den kan ta hand om bokutgivningarna. Eller någon som brinner för mode kanske ska utveckla våra modesidor.

Långsiktighet krävs

Ledarskap i en rörlig omvärld kräver långsiktighet, anser Jenny. Både i planeringen och i relationen till människorna.

– Man måste tänka på framtiden och vilka som kommer finnas kvar i företaget. Hur ska jag som ledare följa med i dagens rörliga scenario? Att utveckla fler sidor hos medarbetarna gör att jag och organisationen blir mindre sårbar framöver.

Och i den målsättningen är det spridning av kompetensområden som bygger säkerhet, menar Jenny:

– Mitt bästa tips till andra chefer är att omge dig med människor som är smartare än du själv, eller åtminstone har kompetens som du saknar på något område. Svälj prestigen och känn dig inte hotad. De utvecklar dig, företaget och gör dig inte oumbärlig i framtiden. Organisationen ska ju finnas kvar även när du en gång lämnar den.

Involverad personal

Jenny är chef på heltid och har lagt det egna skrivandet bakom sig sedan många år tillbaka. Fokus är numera helt på människorna i organisationen.

– Det är oerhört viktigt med en involverad personal. De måste veta varför de är här, vad de ska göra – då skapar du förutsättningar för en driven organisation.

Hennes medarbetare är mellan 32 och 67 år gamla. Att ha varierande åldrar är också ett sätt att försäkra sig om en hållbar verksamhet, menar Jenny.

– Du får en bredd i tänkandet. Du har både kulturbärare som har stor kunskap om organisationen och de radikala nytänkarna.

Hållbar som ledare

Men den egna hållbarheten som ledare är också viktig för organisationen. Jenny bär ett stort ansvar som chef men också som mamma till två små barn. Det är ett pussel som inte alltid är hållbart för alla, men Jenny tvekar inte om vad som är viktigt för att få det att funka:

– Om du kan – välj din chef. Det är viktigast för att trivas och vara hållbar. Min chef ger mig stort utrymme och möjlighet att vara både chef och förälder. Det är målen som är det viktiga och inte hur vägen dit ser ut.

– Man kan som chef också träna upp förmågan att kunna släppa saker. Gör din personal självständig. Jag är aldrig orolig när jag är på semester. Jag vet att de bär ansvaret och att tidningen fortsätter komma ut varje vecka. För att bygga ett hållbart ledarskap måste du göra andra hållbara, annars skapar du problem för dig själv.

Hemmets Veckotidning ingår i Aller Media-koncernen där även fokus på personalens hälsa är stor. Företagshälsovård och friskvård är en självklar rättighet för de anställda. Koncernen arbetar också aktivt med miljöfrågor, genom att minska sin belastning på miljön genom olika åtgärder.

– Det är som producent i dag en självklarhet att ta sitt ansvar hela vägen.

 

Jennys tips

  • Självkännedom underlättar enormt.
  • Var tydlig i din kommunikation.
  • Försök hitta medarbetarnas inre drivkrafter.

 

Jenny Worne

Jobb: Chef på Hemmets Veckotidning.
Ålder: 41.
Bor: I Skanör med make och två barn.
Karriär: Journalist i grunden. Blev redaktionschef på Hennes 2001. Sedan 2008 fackchef
på Hemmets Veckotidning.
Senaste kontakten med Ledarna: Läste tidningen Chef med stort intresse häromdagen.
Så många rapporterar till Jenny: Nio.


Foto: Adam Haglund.
Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7 juni-juli 2013.

Uppdaterat: 2013-06-27

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem