2010-11-11

”Jag vill komma mina medarbetare nära”

Evelina Danielsson. Foto: Eva Edsjö

Du och jag. Här och nu. Evelina Danielsson, verksamhetschef omvårdsförvaltningen i Solna stad, har hållit sina första utvecklingssamtal. – Avsätt tid, planera och tappa inte tråden i samtalet, är hennes råd.

Evelina Danielson, 28 år, har varit verksamhetschef i Solna stad i lite mindre än ett år. När utnämningen kom hade hon drivit ett projekt i kommunen för att få äldre att motionera, VillGott. Hon hade nosat på chefskapet en tid innan genom att vara tillförordnad. Hon har nio medarbetare som rapporterar direkt till henne; alla är äldre än hon själv.

– Ålder har ingen betydelse. Det är inställning, kompetens och ödmjukhet inför uppdraget som avgör. När mina medarbetare fick höra att det var klart kom spontana applåder, säger hon och tillägger:

– Fast egentligen vill jag inte att du skriver det. För det kanske verkar skrytsamt. Och jag vill inte vara det, jag är en ödmjuk person.

Planera och avsätt tid

I dag är Evelina Danielsson verksamhetschef för fyra seniorträffar för pensionärer i kommunen. Hon arrangerar också vandringar i kommunen och har fortfarande ansvar för hälsoprojektet i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan. Därtill kommer det viktiga personalansvaret.

– Mitt första utvecklingssamtal, eller medarbetarsamtal, gick bra. Jag förberedde mig noga och försökte tänka på hur jag har upplevt liknande situationer. Jag var inte nervös utan förväntansfull. Jag tycker att det viktigaste är att man planerar och avsätter tid. Det är betydelsefullt att skapa en trygg relation, jag vill komma mina medarbetare nära. Jag tänker alltid: du och jag, här och nu. Det fungerar bra.

Öppna frågor

Inom Solna stad har man medarbetarsamtal i slutet av året och det finns två mallar att välja på för att finna struktur på samtalet. Evelina föredrar att ställa öppna frågor.

– Det får igång samtalet och den jag pratar med känner sig mer delaktig. Mitt bästa tips är att sätta av minst en timme för mötet och inte boka in något direkt efteråt. Att sitta avskilt och stänga av mobiltelefonen och mejlen är andra självklara råd, säger Evelina mellan sushituggorna och tillägger eftertänksamt:

– Jag hoppas att samtalet leder till att medarbetaren får det stöd som behövs för att kunna göra sitt bästa och för att kunna växa i verksamheten. Tryggheten är väsentlig, i en sådan miljö kan man ta upp kritik. Både mot mig och mot andra. Ett tips är att ställa frågan hur personen upplever mig som chef långt in i samtalet. Om personen ändå har svårt att säga något kan man ställa följdfrågor kring kommunikation, lyhördhet och respons.

En känsla av sammanhang

Evelina Danielsson är utbildad hälsopedagog. Under utbildningen tog hon fasta på ett tankesätt som hon fortfarande utgår från i sitt chefskap: det salutogena förhållningssättet. Kort går det ut på att medarbetare ska uppleva en känsla av sammanhang: man utgår från det friska, det som är begripligt, hanterbart och meningsfullt.

– Jag är helt präglad av det tankesättet. Jag väver in det i allt, även i medarbetarsamtalen. Främst handlar det om att se framåt, inte gräva ned sig och tänka negativt. Jag vill se det positiva och hitta rätt verktyg för utveckling.

Evelina Danielsson är noga med att påpeka att konflikter och problem ska lyftas direkt när de uppkommer. Att vänta ett helt år på ett medarbetarsamtal är inget hon förordar.

– Jag tycker att det är viktigt att försöka göra något åt saken direkt. Mina medarbetare ska alltid kunna prata med mig. Jag försöker vara tillgänglig och ett stöd.

Fördjupa relationen

Att hålla ett utvecklingssamtal som inte svävar iväg och börjar handla om allt annat än jobbet är ibland en utmaning. Evelina är dessutom noga med att vissa saker alltid ska ingå, medan andra inte bör göra det.

– Det kan handla om privata saker. Om någon har problem försöker jag förmedla en kontakt eller fråga vad vi som arbetsgivare kan göra. Jag lyssnar alltid men om det börjar dra iväg säger jag "nu återgår vi till det som vi började tala om".

Hennes starkaste vapen i samtalet är att ställa frågor och försöka peppa medarbetaren.

– Jag talar om att medarbetarsamtalet är till för dig och att det är din chans att under en hel timme prata om dig, ditt jobb och din plats i organisationen. För mig är medarbetarsamtalet en unik chans att fördjupa relationen mellan mig och mina medarbetare. Mitt eget samtal med min chef lär mig också mycket. Både om hur man kan vara som chef men även som medarbetare.


Evelinas tre tips om utvecklingssamtal

  • Kom förberedd.
  • Du och jag. Här och nu.
  • Lyssna aktivt.
Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem