2013-10-10

”Jämställdhet lyfte vår lönsamhet”

Anders Thorson. Foto: Johan Marklund.

Hälsinglands Sparbank har satsat hårt på sitt jämställdhetsarbete – och lönsamheten har aldrig varit högre.
– Det började med ekonomin. Men egentligen handlar det ju om alla människors lika värde, säger vd Anders Thorson.

En höstdag 2007 bjöds Anders Thorson in till ett seminarium om jämställdhet i Hudiksvall. ”Jag behöver egentligen inte veta mer om detta”, tänkte Anders för sig själv. ”Jag har ju koll på det där”. Han skulle få sig en överraskning.

– Jag gick därifrån och kände att det var någonting fundamentalt som jag totalmissat i vår verksamhet.

”Triggern” var ekonomin. De mest lönsamma företagen i USA är företag som är numerärt jämställda, hade Anders fått veta. Det tycktes alltså finnas ett direkt samband mellan kvantitativ jämställdhet och lönsamhet.

– Här kan vi ju tjäna pengar, tänkte jag, och ville genast börja arbeta med detta.

Analys av arbetsplatskulturen

Men Anders visste inte hur han skulle börja. En skev jämställdhet ligger inbyggt i organisationskulturen sedan lång tid tillbaka. Och hur förändrar man det? Vändningen kom först när företaget fick chansen att delta i genusprojektet Genusvägar – för hållbar tillväxt. Ledningsgruppen i Hälsinglands Sparbank utbildades under sju heldagar.

Analysen av den egna arbetsplatskulturen visade att de prestigefyllda tjänsterna innehades av män, medan kvinnor satt på poster med lägre löner och sämre utvecklingsmöjligheter.

– Det handlar om dolda strukturer. Män rekryterar män. Män sitter på ledningsnivåer och så rullar det bara på. Man tror sig inte vara fördomsfull men man bryter heller aldrig mot normen.

– Vi insåg snart att vi inte skulle lyckas genomföra en förändring om inte alla fick utbildning, även medarbetarna. Alla i organisationen måste förstå vad vi pratar om, annars går det inte att genomföra.

Genom tre medarbetardagar var snart all personal utbildad inom jämställdhet. Flera av de saker som kom fram på medarbetardagarna såg från början inte ut att ha någon genusaspekt, exempelvis när någon klagade på att de inte fick återkoppling på avslutade projekt.

– Jag tänkte att jag hade återkopplat till alla men insåg senare att de som gav kritiken fanns i en kvinnodominerad grupp och jag tänkte att jag kanske inte hade varit lika tydlig mot dem. Kanske togs för mycket för givet?

På samma sätt brukade det vara enbart manliga sökanden till karriärvägarna internt, de så kallade licensieringsutbildningarna, som lägger grunden till högre poster inom banken.

– Vi hade nyligen gått ut och bett medarbetarna söka och vi fick bara in manliga kandidater. Men nu gjorde vi om det, och efterlyste speciellt kvinnliga sökande. Vi ville göra det tydligt att utbildningarna var öppna för alla.

Och plötsligt sökte fem kvinnor.

– De hade trott att de inte kunde eller fick söka. Det hade också varit mer eller mindre uttalat att detta inte var något för kvinnor. Nu fick internrekryteringen en rejäl skjuts framåt.

Öppet och flexibelt

Att företagets lönesättning var saklig, förutsattes. Men efter en kartläggning fanns grund för att korrigera lönerna. Efter en djupare kartläggning korrigerades de igen och nu finns rutiner för att ständigt hålla en korrekt lönesättning – och saklig tillsättning av nya tjänster.

– Vi har förändrats enormt mycket. Vi är ett öppet och flexibelt företag i stället för att köra vidare i samma gamla hjulspår. Vi är nyfikna, vågar tänka nytt och låter all vår kompetens komma fram och till tals – även de tystlåtna.

Sedan jämställdhetsarbetet inleddes har Hälsinglands Sparbank förbättrat de ekonomiska resultaten år för år. 2013 ser inte ut att bli annorlunda.

– Det blir vårt bästa år hittills. Jag kan ju inte veta exakt vad som har gjort det, men vi har förändrat oss i stor omfattning för att dra nytta av all kompetens i företaget och det sammanfaller med en fantastisk resultatutveckling. Det är för mig ett tydligt samband.

Banken förändrades också utåt sett, mot kund. Tidigare bjöds manliga kunder in till ishockeyresor och kvinnor till trädgårds- eller stadsvandringar. I dag strävas mot att alltid lika många ur båda könen bjuds in till de olika arrangemangen – och det har visat sig att intressena inte var så könsstyrda som man tidigare hade förmodat.

– Även när vi bjuder in till rådgivning är vi numera noga med att kontakta båda i ett sammanboende par och inte bara mannen, och att vid rådgivningen vända oss lika mycket till båda. Tidigare satt vi ofta vända mot mannen, även om kvinnan var med.

Utbilda kontinuerligt

Men jämställdhetsarbetet är därmed inte slut.

– Det tar aldrig slut. Omedvetet eller medvetet faller man tillbaka i gamla strukturer efter en tid. Vi måste utbilda oss kontinuerligt, hjälpas åt att vara vakna och medvetna. Jag som vd måste visa att det här är viktigt, annars genomsyrar det inte organisationen och når inte ända fram. Och engagemanget måste på samma sätt genomsyra hela ledningsgruppens arbete.

Stor betydelse har också det externa företagsnätverk som banken haft. Bland andra Ericsson och Acreo deltog i samma genusprojekt och har haft stor utbyte av varandra under resans gång.

– Det är viktigt att dela erfarenheter med andra. Men det krävs kunskaper för att dela med sig. Vi har försökt värva andra företag, men det är väldigt svårt att få dem att förstå vad det handlar om på djupet.

Han trycker på vikten av att satsa allt, gå all-in, för att lyckas.

För Hälsinglands Sparbank har projektet kostat många timmar i arbetstid.

– Men det har vi fått tillbaka mångfalt i form av högre lönsamhet.

Fick jämställdhetspris

2011 fick Hälsinglands Sparbank motta Annas Jämställdhetspris, svenska finansbranschens jämställdhetspris, för sitt medvetna arbete med genusfrågor

– Vi har bara börjat resan. Vi är inte jämställda, vi är medvetna om jämställdhet. Vi har en bra, human dialog. Vi är inte elaka mot varandra utan att veta om det. Det handlar om att bli medveten om all diskriminering, även på andra grunder såsom etniskt ursprung.

– Den här resan började med ekonomi, att öka lönsamheten. Men sedan insåg jag att det här handlar om alla människors lika värde. Det finns ju ingen annan väg att gå. Jag anser också att vi som Sparbank har ett större samhällsansvar än andra organisationer. Alla är på sätt och vis ägare av banken och det gäller att förvalta förtroendet på rätt sätt. Vi ska stå för sunda värderingar, det räcker inte att vi är bra på att förvalta pengar.Anders tips

  • Skaffa kunskap. Annars går du bara omkring och tror saker.
  • Du måste gå ”all in”. Annars blir det ingen bestående förändring.
  • Utbilda alla i organisationen. Åtminstone så att det finns en medvetenhet.


Anders Thorson

Jobb: Vd för Hälsinglands Sparbank med cirka 95 anställda. Ålder: 55.
Bor: I Hudiksvall med fru och två barn.
Karriär: Ekonomiutbildad i Uppsala, varit bland annat säljare, vice vd och vd. Före Hälsinglands Sparbank vd på Forsa Trä/Aven, fram till 2006.
Så många rapporterar till Anders: 10.


Foto: Johan Marklund.
Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10 oktober 2013.

Uppdaterat: 2013-10-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem