2010-04-16

Mats röda tråd – mät och skapa motivation

Mats Engdahl. Foto: Krister Halvars.

De flesta människor har någon form av tävlingsinstinkt och en vilja att prestera. Därför behöver vi mål som visar vart vi är på väg. För Mats Engdahl, produktionsansvarig på Zakrisdalsverken i Falun, är mätbarhet grunden för att skapa en attraktiv arbetsplats och att utveckla den.

En röd tråd. Det är det uttryck Mats Engdahl, produktionsansvarig på Zakrisdalsverken, använder när han talar om en attraktiv arbetsplats med anställda som trivs. Den röda tråden är den ambition företaget har och ska besvara frågor som "vart är vi på väg?" och "vad måste vi bli bättre på?". Det är något han också vill tipsa chefskollegor om att skapa om det inte redan finns.

– Det är den grund vi står på för att göra det vi gör och att göra det rätt. Tråden ska vara enkel att förstå och följa. Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt, säger han.
Och för att försäkra sig om att man gör rätt behövs mål som går att mäta, varje dag, varje månad, varje kvartal och varje år.

– Jag tror att människor behöver det för att trivas. Annars är det lätt att bli vilsen och det skapar ingen förnöjelse. De allra flesta har en tävlingsinstinkt i sig och känner sig nöjda när de vet vad de presterar.

Oklar framtid

När den här intervjun görs är framtiden oklar för Zakrisdalsverken i Falun. Scania är den helt dominerande kunden och fordonskrisen har slagit hårt. Företaget har varit under rekonstruktion sedan april 2009, cirka 60 anställda har fått sluta och i februari begärdes Zakrisdalsverken i konkurs. Konkursförvaltaren letar nu intensivt efter en ny ägare i syfte att rädda jobben åt de kvarvarande anställda som alla är uppsagda.

Mats Engdahl var med om något liknande när Scania lade ner i Falun 2006 och vet att det kan vara svårt att fokusera på arbetsglädje och trivsel i en sådan situation.

– Men vi måste ändå behålla en hög standard på fabriken i syfte att locka en köpare och stärka varumärket. Det är också därför vi håller produktionen i gång, säger Mats.

Höja kvaliteten och personalens kompetens

Men läget har gett honom möjlighet att tillsammans med övrig ledning verkligen titta över vad som kan förbättras. Det handlar om att höja kvaliteten, minska antalet felaktiga detaljer, öka beläggningsgraden i maskiner och att höja personalens kompetens.

När det efterlängtade beskedet om en ny ägare som är beredd att investera förhoppningsvis kommer finns en beredskap att sjösätta ett nytt sätt att arbeta. Fler och mindre avdelningar ska ge en effektivare produktion och en mer harmonisk arbetsmiljö är det tänkt. Samtidigt har Mats Engdahl lagt mycket tid på att tala med de anställda. Han har haft personliga samtal både med dem som fått sluta och dem som är kvar.

– Vi har ju tappat många duktiga personer som haft bra attityd och stor kompetens. Då är det inte så lätt att förklara varför just de måste gå, även om huvudförklaringen är krisen inom fordonsindustrin. Min viktigaste uppgift där har varit att tala om för dem att de är attraktiva på arbetsmarknaden och vad de kan göra för att bli ännu bättre.

Prioritera kommunikation

Att prioritera kommunikation blir om möjligt ännu viktigare än normalt för en chef i ett företag som befinner sig i en krissituation. Mats Engdahl tycker att det är viktigt att inte försköna och linda in. I stället försöker han vara rak, tydlig och tala om hur verkligheten ser ut, även när det innebär att han måste lämna tunga besked.

För att alla anställda ska vara uppdaterade och känna sig delaktiga håller han eller platschefen ett informationsmöte varje dag klockan 14. Ytterst handlar en öppen och ärlig kommunikation om att behålla det förtroende man har som ledare.

– Alla måste kunna lita på att jag säger sanningen. Sedan är det också viktigt att ta sig tid att lyssna och kunna ta kritik. Den som då och då ger ris måste kunna ta ris också. Det vill jag verkligen tipsa andra chefkolleger om.

Mätbara mål och möjlighet till utveckling

När Mats Engdahl för en stund lyfter blicken och kopplar bort företagets prekära situation är det två viktiga delar som för honom utmärker en bra arbetsplats. Att skapa tillfredsställelse genom mätbara mål har redan nämnts. Det gäller naturligtvis också chefer som behöver mål för såväl produktion som ledarskap för att kunna bli bättre.

Den andra delen innebär möjligheter till utveckling. Själv är han ett levande bevis på hur den kan se ut. Under sina år på Scania började han på fabriksgolvet och hade vid nedläggningen avancerat till produktionsansvarig.

Grunden för att skapa en sådan miljö är en medveten strategi att så långt som möjligt rekrytera internt. Och att chefen ser potentialen hos sina medarbetare.

– Alla ska veta att det finns möjligheter, att man inte behöver arbeta på golvet hela yrkeslivet. Den som vill något annat ska kunna bygga på sina kunskaper och utveckla sina personliga egenskaper. Till att börja med kanske man kan göra något annat på deltid. Man behöver inte byta jobb till 100 procent på en gång, säger Mats Engdahl.

Behålla chefer

Han poängterar även de externa kontakternas betydelse för att ge stimulans åt chefer man vill behålla. Förutom nya affärsmöjligheter kan kontakterna ge effekter i form av ny inspiration, nätverk och kunskap.

Däremot är Mats Engdahl lite tveksam till att locka till sig chefer och att få dem att stanna med hög lön som främsta argument:

– Lönens betydelse är väldigt individuell. Själv stannar jag på en arbetsplats så länge jag utvecklas och har en viss löneutveckling. Men den dag jag känner att jag inte utvecklas börjar jag titta efter något annat jobb oavsett vilken lön jag har.

 

Mats 3 tips för att attrahera och behålla medarbetare

  • Ha tydliga och mätbara mål för alla anställda. Att veta vart de är på väg och vad de presterat ska skapa tillfredsställelse.
  • Skapa möjligheter för att göra karriär internt.
  • Var tydlig och säg som det är – annars tappar medarbetarna förtroendet för dig.


Artikeln publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2010

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem