2012-05-16

”Nu är det tydligt vilka mål varje anställd ska nå”

Rundvirke Skog uppdaterade sitt lokala Ledaravtal och tog fram en ny lönepolicy.

– Nu är det glasklart för alla vilka mål varje anställd ska nå för att få en viss lön. En styrka med avtalet är att det är anpassat just för oss, säger Håkan Semb, på Rundvirke Skog.

Rundvirke Skog är ett skogsföretag som erbjuder tjänster som avverkning, gallring och att ta fram gröna skogsvårdsplaner. Kunderna finns över hela världen, med betoning på Europa och Afrika. Företagets specialsortiment förädlas i nästa led till bland annat snickerier och telefonstolpar.

Sedan 1992 har de flesta på företaget varit anslutna till Ledarna, både chefer och specialister. Företaget hade sedan tidigare ett lokalt tillämpat Ledaravtal, men avtalet behövde uppdateras, och den lokala klubben behövde stöd i det arbetet.

– Vi ville förnya vårt avtal så att det skulle passa oss bättre. Vi ville också att avtalet skulle ta hänsyn till hur omvärlden påverkar vår verksamhet, säger Håkan Semb, som jobbar med utsyning av virke och virkesinköp på Rundvirke Skog. Utsyning innebär att välja ut vilka träd som passar bra till olika sortiment, exempelvis telefonstolpar.

Kompletteras och anpassas

Vägen till det förnyade tillämpningsavtalet inleddes med att Dan Persson, ombudsman på Ledarna, besökte företaget. Tillsammans med den lokala Ledarklubben och vd:n för Rundvirke Skog, Stefan Wikström, gick han igenom hur avtalet kunde kompletteras och anpassas till den egna verksamheten.

– Att arbetsgivaren är med i förhandlingen från början är ett bra sätt att skapa en enhetlig syn på det fortsatta arbetet, tipsar Håkan Semb.

Efter genomgången inleddes en förhandling mellan arbetsgivaren och den lokala ledarklubben om hur avtalet skulle utformas. Ledaravtalet fanns där som en grund, men nu var det den lokala tillämpningen som skulle formuleras så att alla blev nöjda. Arbetsgivaren tog också fram ett förslag på en lokalt tillämpad lönepolicy.

Alla anställda fick sedan komma med synpunkter både på det lokala Ledaravtalet och på lönepolicyn. Ett år senare, i februari 2012, kände sig alla nöjda, och både avtalet och policyn godkändes och undertecknades.

Utformningen

Att låta utformningen av det lokala Ledaravtalet få ta lite tid, är något som Håkan Semb kan rekommendera andra specialister och chefer.

– För oss var det viktigt att vi fick fundera i omgångar på hur avtalet kunde förbättras, så det skulle bli så rättvist som möjligt för anställda som har olika roller. Sedan kom ju verkligheten emellan med kunder som väntade på leveranser, vilket gjorde att det drog ut lite på tiden, berättar Håkan Semb.

Vad menar du med att avtalet skulle bli så rättvist som möjligt?

– Alla anställda har ju mål som de ska nå i sin roll på företaget, men om man arbetar med exempelvis utsyning av virke kan en storm innebära att vi plötsligt inte kan uppfylla våra mål, förklarar Håkan Semb.

En lösning på just det problemet blev att få med några rader i lönepolicyn som omfattar "hänsyn till eventuella omvärldsfaktorer".

Ansvar och befogenheter

De största fördelarna med det lokalt tillämpade Ledaravtalet beskriver Håkan Semb så här:

– Att ansvar och befogenheter blir väldigt tydliga för både arbetstagaren och arbetsgivaren. I vår lönepolicy framgår också exakt vad som förväntas av den anställde, för att få en viss lön. Hur avtalet kommer att fungera i praktiken är för tidigt att säga, eftersom vi nyligen tecknat det – men det känns som en bra grund för just vår verksamhet.

Vad ser du för fördelar med en individuell lönesättning?

– Det bästa vore väl om alla kunde ha en hög lön, men det som är bra nu är att det för varje individ och varje tjänst finns på pränt vilka mål individen ska uppfylla – exempelvis att man ska ha tecknat ett visst antal kontrakt eller köpt ett visst antal kubikmeter virke. Även egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och att verka utifrån gemensamma visioner har betydelse, säger Håkan Semb.

Ledaravtalet – en modell för lokal lönebildning

Ledarna har tecknat huvudavtal – Ledaravtalet – med de flesta privata arbetsgivarorganisationerna på arbetsmarknaden. Ledaravtalet, som har funnits sedan 1993, är en modell för lokal lönebildning.

Dan Persson, som hjälpte Rundvirke Skog att utforma sitt lokala Ledaravtal berättar hur processen runt ett nytt eller förnyat Ledaravtal kan se ut.

– Klubben på Rundvirke Skog var ju väldigt självständiga, de gjorde nästan allt jobb själva. Men vi ombudsmän kan hjälpa till att förklara hur ett avtal kan skrivas från grunden eller uppdateras. Vi ska finnas där som stöd för representanten eller Ledarklubben, men de driver alltid processen själva, förklarar han.

Under våren fortsätter ombudsmännens arbete med att kontakta de lokala Ledarklubbarna och följa upp om det finns ett lokalt avtal och hur det fungerar. Satsningen omfattar i första hand de cirka 400 företag inom privat sektor som har lokala företrädare och flest medlemmar i Ledarna.

Dan Persson igen:

– Styrkan med lokala avtal är just att de anpassas efter den egna verksamheten. Sen måste man vara noga med att avtalen alltid är uppdaterade och aktuella, eftersom omvärlden förändras så snabbt. Vi följer nu upp att de lokala Ledaravtal som finns fungerar bra och att de som inte har lokala avtal, ska få stöd i att skapa dessa.


Håkans tre tips om fördelarna med ett lokalt Ledaravtal:

Avtalet är anpassat till den egna verksamheten.Lönen förhandlas individuellt; det är tydligt vilka mål som ska nås.Det är tydligt hur individens och verksamhetens mål samspelar.

Håkan Semb

Jobb: Arbetar med utsyning av virke och virkesinköp på Rundvirke Skog i Ånge, i västra Medelpad. Är ansluten som specialist och inte chef.
Ålder: 53.
Bor: I Ånge.
Karriär i korthet: Skogsarbetare, maskinförare, lärare på en skogsbruksskola och sedan 1992 anställd på Rundvirke Skog.
Senaste kontakten med Ledarna: Under arbetet med Ledaravtalet. Ringer ibland Ledarnas servicetelefon.


Foto: Frida Sjögren.

Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2012.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem