”Smart problemlösning ger hållbara chefer”

Yvonne Olsson och Eva Simonsson

För Yvonne Olsson och Eva Simonsson på Scania har ett hållbart ledarskap alltid hängt ihop med problemlösning och dialog. – Vi tar tag i alla problem direkt – då mår vi själva och medarbetarna bäst, säger de.

Lastbils- och busstillverkaren Scanias huvudkontor ligger sedan många år i Södertälje. Omkring 75 000 lastbilar tillverkas varje år inom koncernen. En stor del av företagets framgångar vilar på en effektiv organisation och medarbetare som snabbt löser de problem som dyker upp.

Yvonne Olsson (t.v.) och Eva Simonsson (t.h.) arbetar båda som produktionsledare på Scania, inom motorverkstad Industri och Marin. Eva ansvarar för logistik och Yvonne för montering. Under en vanlig morgon har de tre korta möten i följd där de i olika grupperingar går igenom hur arbetet flyter på, hur bemanningen ser ut och om det varit några produktionsstopp.

– Så fort ett problem dyker upp, oavsett vad det gäller, så är vårt jobb att lösa det så snabbt som möjligt. Att vi alltid tar tag i problemen direkt gör att medarbetarna blir motiverade och trygga. Vi själva får dessutom mer energi och mår bättre på jobbet. Därför hänger ett uthålligt ledarskap, ett uthålligt arbetssätt och problemlösning ihop för oss, berättar Yvonne Olsson.

Involvera medarbetarna i problemlösningen

De båda produktionsledarna ansvarar för att produktionen ska löpa på så smidigt som möjligt, med så få stopp som möjligt. Därför mäts allt hela tiden – om produktionen stått stilla (så kallad stopptid), hur många artiklar som gått igenom utan att komma tillbaka (direct run) och så vidare.

För att lösa de problem som dyker upp använder de sig av en visuell planering som bryter ner arbetet i tidsenheter, resurser och detaljer. Medarbetarna ges ett större ansvar genom att vissa problemlösningar delegeras till förbättringsgrupper.

– Att låta medarbetarna arbeta med vissa problem och förbättringsområden gör att arbetet blir mer utvecklande – att påverka hur problem kan lösas gör att man trivs bättre på sitt jobb. Och vi som ledare blir mer hållbara och mår bättre, eftersom vi inte behöver lösa alla problem själva. Det är verkligen något vi kan rekommendera andra chefer, att involvera medarbetarna i problemlösningen, tipsar Eva Simonsson.

Hållbara chefer

Yvonne Olsson och Eva Simonsson har gått fler är tio olika utbildningar inom Scania: Ledarskapsutbildningar, konflikthantering, hur man som ledare hanterar alkohol och droger på jobbet och en arbetsmiljöutbildning, för att nämna några. Utbildningarna är en av anledningarna till att de stannat kvar som chefer inom Scaniakoncernen.

– De nya kunskaperna har gjort att vi får mer energi och blir mer motiverade att göra ett bra jobb. Utbildningarna har helt klart gjort oss mer hållbara chefer, eftersom vi utvecklas och känner oss uppskattade, säger Eva Simonsson.

Att deras arbetsgrupper och ledningsgrupper har högt i tak och vågar tala om problem eller utmaningar öppet, är också något som påverkar hur de trivs.

– Alla människor har ju problem under perioder. Om man inte kan prata om det mår man dåligt. Därför är jag glad att vi har ett så bra arbetsklimat. Vi upplever att våra medarbetare vågar tala med oss och att vi vågar tala med våra chefer när vi har problem på jobbet eller privat, säger Yvonne Olsson.

Eva Simonsson håller med:

– Vi kan verkligen rekommendera andra ledare att ha högt i tak och att föra en ständig dialog, för det ger i längden hållbara chefer och hållbara medarbetare.

Att bli en hållbar chef som vill och orkar leda i det långa loppet handlar mycket om att ta hand om sin mentala och fysiska hälsa. Och att fylla på med ny glädje och inspiration när det behövs.

Eva Simonsson tränar på ett gym i Haninge och Yvonne Olsson håller igång genom att jogga utomhus. Ibland tar de också ett yogapass på Scanias träningsanläggning.

Hjälp och stöd

Vad gäller den mentala delen har de ännu inte haft några formella mentorer, men de ser till att omge sig med många bra bollplank.

– Vi har använt varandra och vår chef som mentor. Eftersom vi stöter på likartade utmaningar under våra arbetsdagar tycker vi det fungerar bra att hjälpa och stötta varandra. Chefer för andra avdelningar är också bra bollplank för oss, säger Yvonne Olsson.

Även deras medarbetare har möjlighet att få olika typer av hjälp och stöd. Inne på Scaniaområdet finns det en hälso- och sjukvårdsavdelning med läkare, tandläkare, sjukgymnaster, kuratorer och psykologer.

– Om någon har varit sjukskriven mer än tre gånger under ett år bokar vi ett möte med personen och tar reda på om de behöver stöd eller om det finns några rutiner som kan förbättras på deras arbetsstation. Det känns bra att vi har så stora resurser på plats, det går oftast snabbt att hitta lösningar, säger Eva Simonsson.

I framtiden vill båda gärna använda sina kunskaper om ett hållbart ledarskap och problemlösning på andra arbetsplatser.

Yvonne Olsson igen:

– När vi besöker andra arbetsplatser händer det att vi ser saker som inte fungerar optimalt. Produktion och logistik är ju inte alltid så enkelt. Då kliar det verkligen i fingrarna och vi får lust att vara med och förbättra och prova våra kunskaper på nya områden.


Yvonne och Evas bästa tips för att skapa hållbara chefer

  • Ärlighet. Om du är uppriktig med vilka problem som måste lösas kommer ni tillsammans att hitta hållbara arbetssätt.
  • Tydlighet. Att vara tydlig med mål och riktning ger ökad motivation och hållbara medarbetare.
  • Stabilitet. För att vara en hållbar ledare måste dina medarbetare kunna lita på dig. Se till att ha stöd genom tuffa perioder så orkar du vara stabil.

Yvonne Olsson

Jobb: Produktionsledare på Scania.
Ålder: 47.
Bor: I Järna.
Karriär: Har arbetat som produktionsledare inom logistik, projektledare och produktionstekniker på Scania. Sedan år 2004 är hon produktionsledare för montering.
Antal personer som rapporterar till Yvonne: 13.
Senaste kontakten med Ledarna: Läser alltid tidningen Chef och medlemsbilagan.

Eva Simonsson

Jobb: Produktionsledare på Scania.
Ålder: 51.
Bor: I Huddinge.
Karriär: Har arbetat som projektledare och produktionstekniker inom logistik, på Scania. Sedan 2009 arbetar hon som produktionsledare för logistik och montering.
Antal personer som rapporterar till Eva: 39.
Senaste kontakten med Ledarna: Läser alltid tidningen Chef och medlemsbilagan.


Foto: Niklas Björling.

Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni-juli 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem