”Ta aldrig det svåra samtalet ensam”

För entreprenören Karin Magnusson är de svåra frågorna vardag – hon driver framgångsrikt ett behandlingshem för barnfamiljer. Men det är en helt annan sak att hantera en anställd som har hamnat i kris.
– När det väl blåser till är det viktigt att ha riktlinjer att luta sig mot, säger hon.

Det går aldrig att på förhand veta vilka prövningar livet kommer att utsätta en individ för. Och därför är det omöjligt att förutse vem som kommer att få problem med alkohol, tabletter eller annat, menar Karin Magnusson.

– Många tror att det är ”konstiga människor” som missbrukar eller hamnar på behandlingshem. Men det kan vara du eller jag, vi vet aldrig vad vi kommer att drabbas av. Det är viktigt att få bort fördomarna kring dessa frågor, säger hon.

Karin Magnusson är undersköterskan som för tio år sedan öppnade behandlingshemmet Humlans HVB AB, som nu har hela landet som upptagningsområde. Familjer med barn under 16 år får individuellt upplagd behandling, bland annat mot drogproblem och medberoenden.

Verksamheten till trots betyder det inte att Karin som chef varit förskonad från att behöva konfrontera medarbetare med missbruk.

– Jag brukar säga att om vi inte kan hantera svåra samtal, så ska vi nog verkligen fundera på om vi ska arbeta med det vi gör.

Vid ett tillfälle kände hon på sig att något var fel, men kunde inte sätta fingret på vad.

– Sedan visade det sig att den här personen hade ett starkt beroende, inte bara av alkohol utan också i relationer. Det förekom även misshandel i hemmet.

Samtal med den anställde

Karin kallade den anställde till sig för ett samtal. Med sig hade hon också personalchefen. Hon uppmanar andra chefer i dylika situationer att aldrig ta det svåra samtalet ensam.

– Var två stycken. En som pratar och en som dokumenterar. Alla som var på mötet ska sedan också skriva under dokumentationen, annars blir det lätt att ord står mot ord. För dem som har ett beroende svänger det fram och tillbaka: ena dagen vill de ha hjälp, en annan dag slår försvarsmekanismerna till och de förnekar allt.

I det här fallet gick det snabbt att sätta in hjälp, eftersom arbetsplatsen har ett avtal med en extern alkohol- och drogterapeut. Alla Karin Magnussons anställda måste också ta del av företagets policy kring alkohol och droger.

– Vi är väldigt tydliga med att vi har nolltolerans hos oss, säger hon, och råder andra chefer att utarbeta skriftliga riktlinjer på området:

– Skriv avtal medan ni är sams så att det finns något att hålla i om ni blir osams.

I maj var Karin Magnusson i Mora för att delta i Ledarnas kurs ”Missbruk i arbetslivet”, där bland annat det arbetsrättsliga regelverket på området tas upp. Eftersom missbruk är ett arbetsmiljöproblem har chefer ett formellt ansvar.

– Jag driver min verksamhet och är proffs på en del saker, men inte på allt. Ledarna är jättebra att ta stöd av inte minst vad gäller den rättsliga biten. På kursen var det bra att få ta del av andra chefers erfarenheter och höra deras funderingar. Det ger en ett nätverk, personer att kontakta i framtiden.

Diskuterar värdegrundsfrågor

Karin Magnusson säger att värdegrundsfrågor ofta diskuteras på Humlans HVB. Att hålla frågorna levande är nödvändigt, enligt henne. Hon förespråkar återkommande dagar när alkohol, konflikter och andra svåra ämnen dryftas.

– Åk i väg från arbetsplatsen och träna på situationer med rollspel eller genom att spela upp scener två och två.

Dricker en kollega så drabbar det alla de övriga i gruppen. Att få reda på att någon missbrukar kan få många pusselbitar att falla på plats, anser Karin. Frekvent frånvaro, undanflykter, undanglidande beteende, misskötsel av arbetsuppgifter…

– Alla påverkas. Jag som chef kan ju aldrig säga något om en anställd inför gruppen, men vi uppmuntrar värdet i att våga berätta för de andra. Då förstår de varför personen betett sig som den gjort, säger hon och fortsätter:

– Som vd vill jag finnas nära min personal och ha en öppen dialog om både smått och stort. Det gör att jag kan vara snabbare i att upptäcka om något inte verkar stå rätt till. Det gäller att snabbt kunna avsätta tid för samtal i stunden. Då behöver det inte bli så stort eller svårt att ta tag i, oavsett om det gäller missbruk eller konflikthantering.

 

Karins tre tips för att hantera svåra samtal

  • Lär känna och intressera dig för dina medarbetare.
  • Var tillgänglig och visa dig ofta för personalen.
  • Se till att ha ett regel- och policydokument som ges till varje anställd.


Karin Magnusson

Jobb: Entreprenör. Vd och verksamhetsutvecklare för Humlans HVB (hem för vård eller boende).
Ålder: 51.
Bor: I Ockelbo.
Karriär: Arbetade under 20 års tid som undersköterska och fotvårdsterapeut. Driver nu vid sidan av HVB-verksamheten även en privat förskola, hemtjänst och ett pensionat och kursgård.
Antal personer som rapporterar direkt till Karin: 30.
Senaste kontakt med Ledarna: Deltog i kursen ”Missbruk i arbetslivet” i maj.


Foto: Per Eriksson.

Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2012.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem