”Visa att du som chef bryr dig”

Magnus Timber. Foto: Per Eriksson.

Magnus Timber har erfarenhet av svåra medarbetarsamtal kring missbruk. Därför anmälde han sig till Ledarnas kurs ”Missbruk i arbetslivet”.
– Det är viktigt som chef att se signalerna tidigt och kunna ta tag i det på ett bra sätt, säger han.

Magnus Timber har varit chef sedan 2004. Flera gånger har han stött på missbruksproblematik på arbetsplatsen och har därför behövt hålla svåra samtal kring det. För att fräscha upp kunskaperna anmälde han sig till Ledarnas kurs ”Missbruk i arbetslivet”.

– Jag har ju gått utbildningar tidigare gällande detta, men man blir aldrig fullärd. Jag tog med en av mina underställda chefer också, säger Magnus Timber.

– Det är så viktigt att lära sig att se tidiga signaler. Då har du chansen att fånga upp medarbetaren innan det går för långt.

En relativt stor andel av alla yrkesverksamma har ett riskbruk, det vill säga de är i riskzonen att utveckla missbruk. Att en arbetsgivare visar intresse och medkänsla är viktigt, och att jobbet uppmärksammar en missbruksproblematik kan dessutom vara det som blir vändpunkten för den enskilda medarbetaren, menar Magnus.

– Ofta döljer man det för chefen, men arbetslaget vet oftast om det långt innan. Då är det viktigt att alla förstår att det handlar om att hjälpa en människa – inte skvaller eller angiveri – genom att berätta för chefen.

Förberedelse och mål

Magnus har själv varit med om att hjälpa två medarbetare att ändra sitt liv från en missbrukstillvaro. Att lära sig att hålla ett medarbetarsamtal på ett bra sätt är jätteviktigt, menar han.

– Det gäller att få medarbetaren att öppna sig och berätta. Tänk på att inte börja med en konfrontation, utan fråga i stället hur medarbetaren har det i allmänhet. Visa att du som chef bryr dig, det betyder jättemycket. Se också till att ha verktyg så att du vet vad du ska göra om samtalet låser sig.

Magnus rekommenderar starkt att förbereda sig inför mötet och att alltid avsätta ordentligt med tid. Fakta som till exempel frånvarorapporter, kan vara en bra utgångspunkt i samtalet.

– Se också till att ha ett mål med samtalet så att du vet vad du vill ha ut av det och vart du vill komma.

Verktyg

Från kursen fick han också med sig verktyg i form av olika samtalsstilar, som det coachande samtalet – som kan pågå med upprepade intervaller under längre tid – och krav/ultimatumsamtalet.

– Vilket man väljer beror på hur långt det har gått i processen. Man kan förstås också ta upp svåra ämnen under resultat- och medarbetarsamtalen. Men det är bra att komma ihåg att man inte är en terapeut som ska lösa psykiska problem, utan chef. Mitt ansvar är företagets och medarbetarnas säkerhet. Jag skulle själv inte vilja jobba med någon som lyfter 30 ton i en travers eller kör truck med last på över 150 ton påverkad av droger.

Magnus tipsar också om att hjälp alltid finns. På HR eller företagshälsovården finns experter som chefen kan ta hjälp av.

– Kom ihåg att du är chef, inte expert på missbruksproblem eller hur de ska lösas.

Ett missbruk kan vara många olika saker. Alkohol, narkotika och spelmissbruk är några exempel som medför både högre risker och höga kostnader för företaget, och inte minst för individen.

– En bra idé som jag tar med mig från kursen och vill tipsa andra chefer om är att sätta sig med hela arbetslaget och diskutera drogpolicyn. Vad innebär den? Varför finns den? Det kan vara en aha-upplevelse för någon.

Tidiga signaler

Även frågor som vad ett riskbruk är, när man är i riskzonen för att hamna i missbruk och hur man känner igen de tidiga signalerna, är bra att diskutera i stor grupp, menar Magnus. Medvetna medarbetare öppnar för möjligheten att upptäcka ett missbruksproblem tidigt.

– Men också att vara närvarande som chef. Om jag finns där några timmar per skift ökar chansen att jag ser något eller att någon berättar.

Magnus har också varit med om att missbrukande medarbetare inte kunnat fångas upp, utan så småningom har fått lämna företaget. Han tror att utgången beror mest på hur tidigt man upptäcker problemen och hur man därifrån hanterar situationen.

– Därför är det är alltid bra att gå sådana här utbildningar och fräscha upp kunskaperna. Visst har man ”jämt” ont om tid som chef, men man får ännu mindre tid om man inte vidareutbildar sig och tar chansen att fånga upp eventuella missbruk eller andra problem i ett tidigt skede, för annars tar det garanterat ännu mer tid i anspråk.

 

Magnus tre tips inför ett svårt medarbetarsamtal

  • Avsätt ordentligt med tid.
  • Ha ett mål med samtalet.
  • Ta med dig fakta att diskutera kring.


Magnus Timber

Jobb: Avsnittschef för Interna Transporter på SSAB EMEA i Borlänge.
Ålder: 41. Bor: I Borlänge.
Karriär: Licenssvetsare, operatör på SSAB 1999. Chef sedan 2004.
Antal personer som rapporterar direkt till Magnus: Chef för fyra andra chefer, totalt cirka 110 anställda.
Senaste kontakt med Ledarna: Deltog i kursen ”Missbruk i arbetslivet” i maj.


Foto: Per Eriksson.

Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2012.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem