2014-09-17

”Det måste göra skillnad”

Odd Andsberg. Foto: Peter Bladskog.

I det långa loppet handlar hållbarhet om överlevnad. Det menar Odd Andsberg, produkt- och inköpschef på Wilhelmsen Technical Solutions.

Den del av Wilhelmsen som han arbetar på har till uppgift att konstruera, leverera och installera produkter och system till luftkonditioneringsanläggningar. Målgruppen är stora kryssnings- och passagerarrederier.

Företaget har utvecklat lösningar som gör att fartygen kan spara stora mängder energi, vilket gör att bränsleförbrukningen minskar. Det leder i sin tur till minskade koldioxidutsläpp och lägre kostnader.

– Vårt erbjudande till våra kunder innebär att vi förbinder oss att spara en viss mängd energi med en bestämd återbetalningstid. En ombyggnation av ett kryssningsfartyg ligger på omkring 20 till 30 miljoner kronor och betalar igen sig på cirka två år. Det är viktigt att hållbarhetsarbete skapar kundnytta som går att mäta, säger Odd Andsberg.

Minska miljöpåverkan

I takt med att beställarna i omvärlden får upp ögonen för miljöfrågan och ställer krav på sina leverantörer tror han att hållbarhet kommer att bli allt viktigare.

– I det långa loppet handlar det om vår kunds och därmed vårt eget företags överlevnad samtidigt som vi bidrar till att minska miljöpåverkan, säger han.

Förutom det miljöarbete som Wilhelmsen gör för sina kunder har företaget sett över sitt interna hållbarhetsarbete. Bolaget har bland annat kartlagt verksamhetens viktigaste miljöaspekter och blivit ISO 14001-certifierade.

Utöver detta har Odd Andsberg och hans chefskolleger tagit fram utbildningar om hållbarhet, både för sina kunder och sina anställda.

Seminarium om hållbarhet

I sitt hållbarhetsarbete har Odd Andsberg haft nytta av sitt medlemskap i Ledarna. Under våren har han varit på ett seminarium om hållbarhet och tycker att det gav honom en bredare bild av ämnet.

– Seminariet inleddes med frågan ”Vad innebär hållbarhet för er?”, som gav många olika typer av svar. Min definition är att det handlar om överlevnad i olika former, men andra presenterade en annan bild. Det gjorde min syn på hållbarhet mer nyanserad, säger han.Odd Andsbergs hållbarhetstips

  • l Innovation är en nyckelfaktor. Tänk framåt och var öppen för ändrade lagkrav, ny teknik och kostnadsutveckling.
  • Se till att det går att mäta kundnyttan som hållbarhetsarbetet skapar. För att det ska ge effekt måste det göra skillnad.
  • Var uthållig med ditt hållbarhetsbudskap, både inom och utanför din egen organisation. Hållbarhetsarbete måste få ta tid.


Odd Andsberg

Jobb: Produkt- och inköpschef på Wilhelmsen Technical Solutions som säljer
luftkonditionerings- och ventilationssystem till fartyg.
Ålder: 49.
Bor: Lerum.
Karriär: Har studerat på Chalmers och är reservofficer inom flottan. Har över 20 års erfarenhet från fartygsindustrin och har bland annat varit med om att projektleda byggandet av några av världens största kryssnings- och passagerarfartyg.
Så många rapporterar till Odd Andsberg: Sitter i en stabsfunktion för funktioner som arbetar med produkter och leverantörer.
Antal år som medlem: 1.
Senaste kontakt med Ledarna: Juni i år.


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9 september 2014.

Foto: Peter Bladskog

Uppdaterat: 2014-09-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem