2014-10-16

”Jag har en stor frihet”

Carina Bergman. Foto: Carl-Robert Jonzon.

Trodde du att en chefsroll inom offentlig sektor var likställt med komplicerade regelverk, detaljstyrande politiker och en svårföränderlig organisation? Då är det dags att tänka om.

Carina Bergman, platschef för färdtjänst- och sjukreseenheten på länstrafiken i Jönköping, har varit chef inom offentlig sektor sedan slutet av 80-talet och hon har en helt annan bild. Hon tycker att den offentliga sektorn har många fördelar som arbetsgivare, inte minst när det gäller inflytande.

– Det har funnits ett stort mått av frihet att lägga fram olika typer av förslag tillsammans med den politiska ledningen. Vi har fått möjlighet att starta och utveckla olika verksamheter, säger hon.

Ständigt förbättra

Samtidigt är det knappast någon hemlighet att den offentliga sektorn styrs av ett omfattande regelverk på ett sätt som många andra verksamheter inte gör. Men inte heller det ser Carina Bergman som något oövervinnligt problem.

– Socialtjänstlagen är ju en ramlag, inte något detaljerat regelverk. Det finns en stor frihet att anpassa lagen till lokala förutsättningar och behov. En annan fördel med att jobba inom offentlig sektor är att det finns en vilja att ständigt förbättra sig, enligt Carina Bergman.

Kommunerna fastställer bland annat olika typer av kvalitetsmått när det gäller till exempel fallskador inom äldreomsorgen.

– Sedan jämför vi oss med andra kommuner som kanske lyckats bättre i en fråga och funderar på hur vi kan lära oss mer av andras exempel och erfarenheter, säger hon.

Stort engagemang

Hon vill också lyfta fram den offentliga sektorns betydelse för samhället som helhet. Till stora delar handlar det ju om välfärd, som skola och omsorg. Det i sin tur skapar ett stort engagemang.

– Personalen brinner för sina arbetsuppgifter, och det är en glädje som smittar av sig. Det finns många hjältar här.

Självklart finns det också en del utmaningar som en chef inom offentlig sektor ställs inför. Exempelvis är det inte ovanligt att kraven ökar utan att budgeten gör detsamma.

– Samtidigt är det viktigt att se möjligheter och inte svårigheter. Du kan inte gräva ner dig i problemen. Å andra sidan gäller det nog alla chefsroller, oavsett var du jobbar.Fördelar med den offentliga sektorn:

  • Det finns stora möjligheter att lägga fram egna förslag och utveckla verksamheter.
  • Många upplever en stark känsla av att göra något viktigt vilket skapar en stor arbetsglädje.
  • Det finns en ständig vilja att förbättra sig och arbeta utifrån kvalitetsmått.


Carina Bergman

Jobb: Platschef för färdtjänst- och sjukreseenheten på Jönköpings Länstrafik (förvaltas av landstinget).
Ålder: 55 år.
Bor: På en gård utanför Habo.
Karriär: Gick ut social omsorgslinje vid Hälsohögskolan i Jönköping i slutet av 80-talet. Har sedan dess haft olika typer av chefstjänster inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.
Antal år som medlem: 12.
Senaste kontakt med Ledarna: I mitten av september (är kassör i Ledarna inom Vård & Omsorg).


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10 oktober 2014.

Foto: Carl-Robert Jonzon

Uppdaterat: 2014-10-16

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem