2014-06-16

”Många chefer säger att de har blivit lugnare”

Pertti Peltola

Nuförtiden kan många chefer på Scania i Södertälje släppa tankarna på jobbet när de är lediga. Men så har det inte alltid varit. Det menar Pertti Peltola, klubbordförande för Ledarna.

För tio år sedan gjorde Scania en omorganisation så att chefer som jobbade skift gick över till att bara jobba dagtid. Samtidigt fortsatte medarbetarna att jobba kvällar, nätter och helger. Det gjorde att många chefer blev kontaktade utanför arbetstid.

Efter långa diskussioner sjösatte företaget projektet ”Närvarande ledarskap” som bygger på det som brukar kallas hållbara chefer. En av initiativtagarna var Pertti Peltola.

– Eftersom många chefer upplevde att de aldrig kunde koppla av lät vi sex chefer rotera. En av dem var ansvarig för kvällspassen under en hel vecka i taget för att sedan vara ledig på kvällstid i fem veckor, säger Pertti Peltola.

En annan insats var att se över möteskulturen. Längden på sammankomsterna kortades ner och en del av dem byttes ut mot korta avstämningar på 15 minuter i taget.

I sitt pågående arbete för att skapa hållbara chefer som mår bra och fungerar på jobbet använder sig Pertti Peltola ofta av sajten hållbarachefer.nu.

– Det finns många bra artiklar där som jag har använt mig av för att hitta lösningar på olika problem. Jag har printat ut nästan allt.

Vad har då ”Närvarande ledarskap” fått för resultat hittills?

– Många chefer säger att de har blivit lugnare och känner sig mindre stressade. Klagomålen i medarbetarundersökningarna har också minskat, säger Pertti Peltola.

Projektet har förbättrat arbetsklimatet för hela personalstyrkan.

– Om cheferna känner sig trygga så sprider ju det sig bland medarbetarna. Man vet att ens chef har tid. Då kommer många positiva effekter per automatik.


Pertti Peltolas tre steg till en hållbar arbetsplats:

  1. Gör en analys av nuläget så att du vet vad problemet är. Använd gärna enkäten ”Kartläggning av chefers förutsättningar” som du hittar på hållbarachefer.nu.
  2. Prioritera utvecklingsområdena och börja med det viktigaste först. Försöker du göra allt på en gång blir det ofta ingenting gjort.
  3. Utvärdera din insats i efterhand. Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra? Vad kan ni göra annorlunda framöver?


Pertti Peltola

Jobb: Klubbordförande för Ledarna på Scania i Södertälje.
Ålder: 61.
Bor: Vagnhärad.
Karriär: Montör och sedan arbets- och produktionsledare. I dag klubbordförande för Ledarna på Scania.
Antal år som medlem: 25.
Senaste kontakt med Ledarna: Har kontakt med Ledarna ungefär varannan vecka.


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7 juni-juli 2014.

Foto: Anna Rut Fridholm

Uppdaterat: 2014-06-16

Chefsguide

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem