Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Genomföra lönesamtal

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan dig som chef och din medarbetare. Syftet är att ni båda ska få chansen att framföra era synpunkter på medarbetarens prestation och utveckling. Lönesamtalet ligger sedan till grund för kommande lönesättningar.

Under samtalet:

  • Börja med att klargöra syftet med samtalet.
  • Beskriv upplägget för samtalet och hur mycket tid ni har.
  • Redogör för vad som ligger till grund för bedömningen – kriterier, mål, med mera.
  • Summera vad du har sett under året med konkreta exempel.
  • För en dialog kring måluppfyllnad och prestation. Ibland framkommer ny information.
  • Förmedla den nya lönen.
  • Var beredd att parkera till utvecklingssamtal/målsamtal.

Efter samtalet:

  • Behöver du fånga upp några reaktioner?
  • Dokumentera samtalet.
  • Skicka eventuellt anteckningarna och den nya lönen till medarbetaren.

 

Text: Johan Thesslin Uppdaterat: 2015-05-07

Läs också

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem