Lönepolicy

En bra lönepolicy ska stötta verksamhetens vision, strategier och övergripande mål.

Policyn uttrycker organisationens lönepolitik, och säkerställer att det finns ett gemensamt sätt att se på belöning och löneutveckling. Den ska ge en bild av vad medarbetaren kan göra för att påverka sin lön.

Exempel på innehåll i en lönepolicy

Lönepolicyn ska förklara hur lönesättningen stöttar verksamheten. Där ska också framgå om lönerna sätts individuellt och vad som ligger till grund för bedömningen.

Lönepolicyn kan också beskriva hur lön sätts vid olika situationer, som rekrytering, lönerevision och förändringar i arbetsuppgifter eller ansvar.

Så använder du lönepolicyn

Ditt jobb som lönesättande chef är att omsätta lönepolicyn och göra bedömningar med utgångspunkt i den. För att lyckas med det kan du skapa en lönestrategi för din del av verksamheten. I strategin tydliggör du för dig själv hur du använder lönesättningen för att motivera dina medarbetare och utveckla verksamheten mot mål och vision. Diskutera och förankra gärna strategin med dina chefskollegor.

Mer om lön och motivation hittar du här.

Hitta ett arbetssätt som ger dig en tydlig bild av dina medarbetares drivkrafter, utveckling och prestationer.

Här hittar du exempel på en lönestrategi, som beskriver en lönesättning som gynnar både medarbetarnas och verksamhetens utveckling.

Svenskt Näringsliv har tagit fram ett webbaserat verktyg som hjälper arbetsgivare att ta fram lönepolicy och -strategi. Det hittar du här.

För företrädare

Lönepolicy och rollen som företrädare

Som inloggad företrädare kan du här få vägledning i hur du kan stötta medlemarna och arbetsgivaren kring lönepolicyn.