Individuell lönesättning – så gör du

När du sätter individuella löner, behöver du göra en helhetsbedömning. Bedömningen utgår från medarbetarens arbetsinsats under året.

Den nya lönen ska sätts utifrån bedömningen, men ska också ta hänsyn till lönestrukturen, marknadsläget, eventuell lönekartläggning, kollektivavtal och lagar.

Mer om hur kollektivavtal och lagar påverkar lönesättningen hittar du här.

Individuell lönesättning

Genom individuell lönesättning fokuserar du inte hur pengarna ska fördelas utan på att medarbetaren har rätt lön i förhållande till sin arbetsinsats.

Bedömning

Bedöm medarbetarnas prestationer, resultat och beteende mot uppsatta mål och lönekriterier. Som underlag använder du dokumentation från alla samtal ni haft under året kring medarbetarens mål, beteende och resultat.

Medarbetaren ska kunna känna igen sig i grunderna för din bedömning.

Läs mer på vår sida om Lönekriterier. Där finns också exempel på olika bedömningsskalor.

Verktyg för att sätta mål.

Lön och belöning

Det finns andra sätt än höjd lön att belöna medarbetare som presterat bra. På sidan Lön, belöning och motivation hittar du en mängd exempel.

Undvik fallgroparna

Det finns några vanliga fallgropar som du lätt hamnar i om du inte är vaksam.

Några exempel:

  • Du premierar omedvetet medarbetare som jobbar nära dig, eller med arbetsuppgifter som du känner till väl.
  • Du övervärderar vissa beteenden för att du känner igen dig själv i dem.
  • Du låter beteenden som inte har koppling till lönekriterierna påverka din helhetsbild.
  • Du undviker stora skillnader i löneförhöjning inom din grupp för att slippa diskussioner.
  • Din bedömning påverkas av medarbetares olika förmåga att kommunicera och visa upp sina prestationer.
  • Du är låst i gamla uppfattningar om en medarbetare som kan ha förändrats och utvecklats.

Förbered lönesamtalet

När du gjort din bedömning har du kommit en bra bit på väg i förberedelserna inför lönesamtalet.

Här läser du mer om lönesamtal med medarbetare.